Mae Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio mewn wyth ardal yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r ardaloedd yma'n cael eu galw'n ‘glystyrau’. comms-first-logo

O fewn y clystyrau yma, mae carfanau Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio gyda thrigolion, sefydliadau cymunedol ac asiantaethau allweddol eraill er mwyn gwella amodau byw a disgwyliadau'r dyfodol yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae'r ystadegau sydd wedi lliwio'n goch isod yn dangos yffigyrau mwyaf nodedig rhwng mis Ebrill a mis Medi 2016.


Headline Figures - April - September 2016

Rydyn ni'n falch o ddweud y bydd rhaglen 'Hyfforddiant Bywyd un i un sy'n Canolbwyntio ar Ddatrysiadau' ar gael drwy garfanau ein staff clwstwr.

Mae'r dull gweithredu yma'n galluogi ein staff i ymgysylltu â phobl leol sydd mewn angen a'u cynorthwyo.

Bydd staff yn datblygu gweithgareddau lleol, sef Gweithgareddau Ymgysylltu Cyffredinol. Bydd y rhain yn paratoi pobl ac yn eu hannog i ymgysylltu â'r gwasanaethau priodol.

Rydyn ni wedi llunio 'Arlwy Craidd' o weithgareddau drwy nodi anghenion ac adeiladu ar arfer da o'r gorffennol. Mae'n cael ei roi ar waith ym mhob ardal clwstwr gan bartneriaid sydd wedi'u comisiynu drwy'r grant Cymunedau yn Gyntaf.

Bydd hyn yn sicrhau bod modd i bawb fanteisio ar yr un cyfleoedd ym mhob ardal clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yn Rhondda Cynon Taf.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhaglenni yma ac am fanylion ar achlysuron a gweithgareddau  cysylltwch â'ch swyddfa leol.

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.