communities-first-landscape-banner

Communities First Contact Details
 Carfan Ganolog    
 Prif Swyddfa'r Garfan Ganolog        
Cyfeiriad: Tŷ Elái, Ystâd Ddiwydiannol Dinas Isaf, Tonypandy. CF40 1NY    
Ffôn: 01443 425761        
         
Carfanau Clwstwr - (Detholiad o gymunedau gyda'i gilydd i helpu Cymunedau yn Gyntaf i drefnu a ffocysu eu gwaith)    
Lleoliadau'r prif swyddfeydd        
Rhondda Ganol:   Taf
Cyfeiriad:  Canolfan y Gymuned, Hen Orsaf yr Heddlu, Heol Clydach, Cwm Clydach. CF40 2BD       Cyfeiriad: Canolfan Cymuned Capel Farm, Heol Tŷ Llwyd, Tonyrefail. CF39 8LW
Ffôn: 01443 439279
      Ffôn: 01443 562204
         
Rhondda Fawr   Pontypridd
Cyfeiriad: 156 Bute Street, Treherbert. CF42 5PE       Cyfeiriad: Canolfan Ilan, Duffryn Road, Rhydfelen, Pontypridd. CF37 5RW
Ffôn: 01443 777536       Ffôn: 01443 562204
         
Rhondda Fach   Cynon Uchaf
Cyfeiriad: Tŷ Teifi, Station Terrace, Y Maerdy. CF43 4BE       Cyfeiriad: 13 Sion Terrace, Cwm-bach, Aberdâr CF44 0AS
Ffôn: 01443 755687       Telephone: (01685) 872364
         
Y Porth   Cynon Isaf
Cyfeiriad: Plaza'r Porth, Pontypridd Road, Y Porth CF39 9PN
      Cyfeiriad: Canolfan Hyfforddi Perthcelyn, Glamorgan Rd, Perthcelyn, Penrhiw-ceibr CF45 3RJ
Ffôn: 01443 497176
      Ffôn: 01443 476750

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.