Cymunedau am Waith a Mwy (CaW+)

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cymorth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli.

CfW+ logo web

Hefyd mae modd i ni gynnig cymorth yn y gwaith i'r rhai sydd ar incwm isel sydd eisiau ail-hyfforddi neu ddatblygu sgiliau uwch.

Mae CaW+ ar gael ar draws RhCT ac mae'r rhaglen wedi'i rhannu yn 4 ardal

  • Gogledd Cwm Rhondda  (sef ardaloedd Cwm Rhondda Fawr a Chanolbarth Cwm Rhondda, gan gynnwys Trealaw)
  • De Cwm Rhondda (sef ardaloedd Cwm Rhondda Fach, y Porth,  Tonyrefail a'r Gilfach-goch)
  • Cwm Cynon (sef ardaloedd Cwm Cynon, Glyn-coch ac Ynys-y-bŵl)
  • Taf-elái (sef ardaloedd Rhydfelen a'r Ddraenen Wen, Pontypridd, Pentre'r Eglwys a Llantrisant)

Mae gan bob ardal  ei swyddfa gymunedol a'i charfan ei hun sy'n cyflwyno'r rhaglen.

 

Mae 3 prif agwedd ar ein gwaith:

Health-wellbeing
Mae gyda ni staff medrus sy'n gallu rhoi cymorth fesul un i unigolion
Communities-First
Mae modd i gyfranogwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gaiff eu cynnal yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys Clybiau Gwaith a chyrsiau dysgu i Oedolion yn y gymuned.

Cysylltwch â ni;

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Carfan Cefnogi Ganolog -  Tŷ Elái, Trewiliam, RhCT, CF40 1NY

Ffôn: 01443 425761
E-bost:  
caw@rctcbc.gov.uk

Carfan Gogledd Cwm Rhondda

Canolfan Gymunedol Cwm Clydach, Cwm Clydach, RhCT, 

CF40 2BD

Ffôn: 01443 281486
E-bost:  
cfwrhnorth@rctcbc.gov.uk 

Carfan De Cwm Rhondda

Plaza'r Porth, Y Porth, RhCT,

CF39 9PG

Ffôn: 01443 570089
E-bost:  
cfwrhsouth@rctcbc.gov.uk 

 

Carfan Cwm Cynon

Canolfan Hyfforddi Perthcelyn, Perthcelyn, Aberpennar, RhCT,  

CF45 3RJ

Ffôn: 01443 420962
E-bost: 
cfwcynon@rctcbc.gov.uk

Carfan Taf-elái

Canolfan Gymunedol Ilan, Poets Close, Rhydfelen, RhCT,

CF37 5HL

Ffôn: 01443 562204
E-bost:  
cfwtaf@rctcbc.gov.uk

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, yn ogystal â rhoi gwybod i chi ynghylch sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n diogelu'ch preifatrwydd, a sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau ar eich cyfer chi,  darllenwch ein hysbysiadau preifatrwydd a thudalennau diogelu data'r Cyngor.