Croeso i bawb - ble bynnag mae'ch milltir sgwâr. Mae clybiau gwaith yn rhoi cymorth am ddim i unrhyw un sy'n chwilio am waith neu sy'n cynnal Cyfrif Credyd Cynhwysol.
Enw LleCyfeiriadTrefCod postDiwrnod Amser

Swyddfa  Treherbert 

156 Stryd Biwt

Treherbert

CF42 5PE

Dydd Llun 

10am–12pm

Canolfan Adnoddau Capel Farm 

Heol Tŷ Llwyd

Tonyrefail

CF39 8LW

Dydd Llun 

1pm-3pm

Canolfan Cymuned Ton a'r Gelli 

Parc Dinam

Tonpentre

CF41 7DX

Dydd Llun 

1pm-3pm

Canolfan Cymuned Fernhill 

Y Siopau

Fernhill

CF45 3EW

Dydd Mawrth

10am–12pm 

Cymdeithas Cymuned y Gilfach-goch  

Cambrian Avenue

Y Gilfach-goch

CF39 8TG

Dydd Mawrth

1pm-3pm

Canolfan Cymuned Pen-y-waun 

Stryd Gwladys

Pen-y-waun

CF44 9DE

Dydd Mawrth 

1pm-3pm

Canolfan Byd Gwaith Llantrisant 

17 Ely Valley Road

Tonysguboriau

CF72 8AL

Dydd Mawrth

10.30am–3.30pm

Llyfrgell y Porth

Plaza'r Porth

Y Porth

CF39 9PG

}Dydd Mawrth a dydd Gwener  

10am–12pm

Llyfrgell Rhydfelen 

 

Rhydfelen

CF37 5LX

Dydd Mercher 

10am–12pm 

Llyfrgell Treorci

 

Treorci

CF42 6NN

Dydd Mercher 

10am–12pm 

Neuadd Les Tylorstown 

Heol y Dwyrain

Tylorstown

CF43 3DA

Dydd Mercher 

10am–12pm 

Gyrfa Cymru, Aberdâr 

44-49 Cardiff Street

Aberdâr

CF44 7DG

Dydd Mercher 

10am–3pm 

Canolfan Cymuned Cwm Clydach 

Heol Clydach

Cwm Clydach

CF40 2BD

Dydd Iau

10am–12pm

Canolfan Cymuned Glyn-coch 

Clos Clydach

Glyn-coch

CF37 3DA

Dydd Iau 

10am–12pm 

Canolfan Waith Pontypridd 

Oldway House, Broadway

Pontypridd

CF37 4SP

Dydd Iau 

1pm-3pm

Hwb y Maerdy (yr hen lyfrgell)  

Teras y Gogledd

Y Maerdy

CF43 4DD

Dydd Iau 

10am–12pm

Canolfan Canol Tref y Darren-las 

79 B&C Stryd Rhydychen 

Aberpennar

CF45 3HD

Dydd Iau 

10am–3pm

Cadetiaid y Môr Cwm Rhondda 

Heol Llwynypïa

Llwynypïa

CF40 2JQ

Dydd Iau 

1pm-3pm 

Campws Cymuned Gartholwg 

 

Pentre'r Eglwys

CF38 1BT

Dydd Gwener

10am–12pm

Plant y Cymoedd

Canolfan SOAR

Pen-y-graig

CF40 1LD

Dydd Gwener

10am–12pm

Llyfrgell Glynrhedynog 

 

Glynrhedynog

CF43 3RR

Dydd Gwener

10am–12pm

Llyfrgell Abercynon 

 

Abercynon

CF45 4SU

Dydd Gwener

10am–12pm

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.