Skip to main content

Amserlen y clybiau gwaith

Croeso i bawb - ble bynnag mae'ch milltir sgwâr. Mae clybiau gwaith yn rhoi cymorth am ddim i unrhyw un sy'n chwilio am waith neu sy'n cynnal Cyfrif Credyd Cynhwysol.
 Diwrnod/Amser LleoliadManylion Cyswllt
 Dydd Mawrth 9:30 am - 12:30 pm Llyfrgell Pont-y-clun Ffon: 01443 562204
E-bost: CAWTaf@rctcbc.gov.uk
 Dydd Mawrth 9:30 am - 12:30 pm Canolfan Cymuned y Maerdy  Ffon: 01443 570089
E-bost: CAWDeRh@rctcbc.gov.uk
 Dydd Mawrth 1:30 pm - 4:30 pm  Llyfrgell y Porth  Ffion: 01443 570089
E-bost: CAWDeRh@rctcbc.gov.uk
 Dydd Mercher 9:30 am - 12:30 pm Llyfrgell yTreorci Ffion: 01443 281486
E-bost: CAWGogRh@rctcbc.gov.uk
 Dydd Mercher 9:30 am - 12:30 pm Canolfan Pennar Aberpennar Ffion: 01443 420362
E-bost: CfWCynon@rctcbc.gov.uk
 Dydd Mercher 1:30 pm - 4:30 pm YMCA Hirwaun  Ffion: 01443 420962
E-bost: CAWCynon@rctcbc.gov.uk 
 Dydd Iau 9:30 am - 12:30 pm Llyfrgell Tonypandy Ffion: 01443 281486
E-bost: CAWGogRh@rctcbc.gov.uk
 Dydd Iau 9:20 am - 12:30 pm Hwb Glynrhedynog Ffion: 01443 570089
E-bost: CAWDeRh@rctcbc.gov.uk
 Dydd Iau 1:30 pm - 4:30 pm Canolfan Cymuned Glyn-coch  Ffion: 01443 420962
E-bost: CAWCynon@rctcbc.gov.uk
Tudalennau Perthnasol