Mountain Ash Hub logo 1
Nod Canolfan Pennar yw dwyn ystod eang o wasanaethau, gwybodaeth a chymorth ynghyd o dan un to yng nghanol ardal De Cynon.
Communitioes at work
Untitled
Customer Contact Centre - Porth - January 2019-1 (00000002)

Cyfleusterau

Faclities
   
Caffi­ Mae 'Little Rose Café' yn gweini bwyd, diodydd a phrydau poeth ac oer ac mae ar agor rhwng 7am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener gyda chynnig arbennig am brydau bwyd - pryd a phwdin am £4 rhwng 12pm a 2pm. Dilynwch nhw ar Facebook
Llyfrgell
                                                                        

Mae gwasanaeth lyfrgell llawn ar gael yng Nghanolfan Cymuned De Cynon nawr:

 

Diwrnod yr wythnosAmser

Dydd Llun

9:00 am to 5:00 pm

Dydd Mawrth 

9:00 am to 6.30 pm

Dydd Mercher 

9:00 am to 1:00pm

Dydd Iau 

CLOSED

Dydd Gwener 

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Sul

9:00 am to 1:00 pm

Gwasanaeth IBobUn y Cyngor 

I wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor, Budd-dal Tai, Bathodyn Glas neu Docyn Bws am Ddim, gwnewch apwyntiad gydag un o'n hymgynghorwyr yn  www.rctcbc.gov.uk/CY/Contactus/One4aLLAdviceService.aspx 

Ystafelloedd hyblyg i'r cyhoedd eu defnyddio ac Ystafelloedd Hyfforddi  

Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafelloedd cyfarfod a'r ystafelloedd hyfforddi am ddim.
Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol.
Am ragor o fanylion neu i archebu ystafell cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Cyfrifiaduron i'r Cyhoedd

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell cewch chi ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim yn unrhyw un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf. Edrych ar fanylion pellach ar raglenni PC a sut i gadw lle.

Wi-fi am ddim

Bydd cyfrinair Wifi yn cael ei arddangos yn y ganolfan.

 

Toiledau

 

Mae gan y Ganolfan doiledau i ddynion a menywod, yn ogystal â chyfleuster newid babanod, gwely newid trydanol addasadwy a theclyn codi Oxford. 

Gwasanaethau

Services

Addysg yn y gymuned,
diwylliant a'r celfyddydau

Bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau dysgu cymunedol yn ogystal â chynlluniau celfyddydol a diwylliannol yn cael eu cynnig yn y ganolfan. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn y Ganolfan a byddan nhw'n cael eu hyrwyddo ar y dudalen we yma'n fuan.
Employment advice and support                     

Communities for Work/Communities for Work Plus offer one-to-one mentoring support for individuals in unemployment. Team members are based at the venue and can be contacted via cfw@rctcbc.gov.uk if a specific appointment time is needed.

Gwybodaeth, Cyngor ac arweiniad

 

Information and advice from organisations including Citizens Advice, food bank, Job Centre Plus and other voluntary sector organisations.

Local Payment Point Gwybodaeth a chyngor gan sefydliadau gan gynnwys cyngor ar Bopeth, banc bwyd, Canolfan byd gwaith a sefydliadau eraill yn y sector gwirfoddol.
Canolfan Cymuned De Cynon  

Stryd Rhydychen,

Aberpennar

CF45 3HD 

Rhif Ffôn: 01443 570016 

 

Untitled
Customer Contact Centre - Porth - January 2019-1 (00000002)
Communitioes at work

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.