Mountain Ash Hub logo 1
Nod Canolfan Pennar yw dwyn ystod eang o wasanaethau, gwybodaeth a chymorth ynghyd o dan un to yng nghanol ardal De Cynon.
Communitioes at work
Untitled
Customer Contact Centre - Porth - January 2019-1 (00000002)

Cyfleusterau

Faclities
   
Caffi­ Mae 'Little Rose Café' yn gweini bwyd, diodydd a phrydau poeth ac oer ac mae ar agor rhwng 7am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener gyda chynnig arbennig am brydau bwyd - pryd a phwdin am £4 rhwng 12pm a 2pm. Dilynwch nhw ar Facebook
Llyfrgell
                                                                        

Mae gwasanaeth lyfrgell llawn ar gael yng Nghanolfan Cymuned De Cynon nawr:

 

Diwrnod yr wythnosAmser

Dydd Llun

9:00 am to 5:00 pm

Dydd Mawrth 

9:00 am to 6.30 pm

Dydd Mercher 

9:00 am to 1:00pm

Dydd Iau 

CLOSED

Dydd Gwener 

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Sul

9:00 am to 1:00 pm

Gwasanaeth IBobUn y Cyngor 

I wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor, Budd-dal Tai, Bathodyn Glas neu Docyn Bws am Ddim, gwnewch apwyntiad gydag un o'n hymgynghorwyr yn  www.rctcbc.gov.uk/CY/Contactus/One4aLLAdviceService.aspx 

Ystafelloedd hyblyg i'r cyhoedd eu defnyddio ac Ystafelloedd Hyfforddi  

Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafelloedd cyfarfod a'r ystafelloedd hyfforddi am ddim.
Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol.
Am ragor o fanylion neu i archebu ystafell cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.MountainAsh.Library@rctcbc.gov.uk

Cyfrifiaduron i'r Cyhoedd

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell cewch chi ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim yn unrhyw un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf. Edrych ar fanylion pellach ar raglenni PC a sut i gadw lle.

Wi-fi am ddim

Bydd cyfrinair Wifi yn cael ei arddangos yn y ganolfan.

 

Toiledau

 

Mae gan y Ganolfan doiledau i ddynion a menywod, yn ogystal â chyfleuster newid cewynnau, gwely newid trydanol addasadwy a theclyn codi Oxford. 

Gwasanaethau

Services

Addysg yn y gymuned,
diwylliant a'r celfyddydau

Bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau dysgu cymunedol yn ogystal â chynlluniau celfyddydol a diwylliannol yn cael eu cynnig yn y ganolfan. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn y Ganolfan a byddan nhw'n cael eu hyrwyddo ar y dudalen we yma'n fuan.
Employment advice and support                     

Communities for Work/Communities for Work Plus offer one-to-one mentoring support for individuals in unemployment. Team members are based at the venue and can be contacted via cfw@rctcbc.gov.uk if a specific appointment time is needed.

Local Payment Point Gwybodaeth a chyngor gan sefydliadau gan gynnwys cyngor ar Bopeth, banc bwyd, Canolfan byd gwaith a sefydliadau eraill yn y sector gwirfoddol.
Canolfan Cymuned De Cynon  

Stryd Rhydychen,

Aberpennar

CF45 3HD 

Rhif Ffôn: 01443 570016 

 

Untitled
Customer Contact Centre - Porth - January 2019-1 (00000002)
Communitioes at work

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.