Canolfannau Cymunedol

Mae Canolfannau Cymunedol yn dod ag ystod o wasanaethau at ei gilydd, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu darparu gan y sector cyhoeddus, sefydliadau preifat / gwirfoddol a grwpiau cymunedol, gan alluogi pobl i gael gafael ar y gefnogaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnyn nhw yn gynt ac yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen.
Mountain Ash Hub logo 1

Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Ganolfan Cymuned De Cynon

Ferndale hub-graphic-3D 1
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Ganolfan Cymuned Cwm Rhondda Fach
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan LlysCadwyn
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Plaza'r Porth

Yn ystod Pandemig Covid 19, cafodd 3 Chanolfan/Hyb Cydnerthedd y Gymuned eu sefydlu:

I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'r canolfannau hyn, cysylltwch â'r Cydlynydd Cymunedol perthnasol gan ddefnyddio eu cyfeiriadau e-bost uchod neu ffoniwch: 01443 425368