Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Community Hubs

Canolfannau Cymunedol

Mae Canolfannau Cymunedol yn dod ag ystod o wasanaethau at ei gilydd, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu darparu gan y sector cyhoeddus, sefydliadau preifat / gwirfoddol a grwpiau cymunedol, gan alluogi pobl i gael gafael ar y gefnogaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnyn nhw yn gynt ac yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen.
Mountain Ash Hub logo 1

Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Ganolfan Cymuned De Cynon

Ferndale hub-graphic-3D 1
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Ganolfan Cymuned Cwm Rhondda Fach
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan LlysCadwyn
Edrych ar yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Plaza'r Porth

Exciting News!

Plaza'r Porth

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau gwaith i wella Plaza'r Porth, er mwyn iddo ddiwallu anghenion y gymuned yn well.

Gweld manylion y prosiect yma

________________________________________________________________________________________________________________

Llys Cadwyn

Mae Llys Cadwyn yn gynllun strategol hanfodol yng nghanol Pontypridd i adfywio safle diffaith wrth y porth i ganol y dref.

Gweld manylion y prosiect yma

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau