Mae Canolfan Gymuned Cwm Rhondda Fach yn ddull unigryw o gydweithio rhwng Partneriaeth Fern a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Ferndale hub-graphic-3D 1Mae'n cael ei fwriadu bydd yr Hwb yn cael ei lansio yr haf yma, gan weithio i wella'r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn fydd yn cael ei gynnig yn y Ganolfan Gymuned, edrychwch amdanyn nhw ar Facebook neu anfonwch neges e-bost: hwb@fernpartnership.co.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.