Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, mae’r Cyngor wedi cytuno ar ei Gynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2020 - 2024, sef ‘Gwneud Gwahaniaeth’. Caiff y cynllun newydd ei lywio gan y weledigaeth o wneud Rhondda Cynon Taf “y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae ynddo, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, iach a ffyniannus.”

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.