Mae'r Cyngor yn bwriadu cadw'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i reoli achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Rhondda Cynon Taf ac i estyn y Gorchymyn i gynnwys dau barth gwahardd penodol i reoli defnydd sylweddau meddwol yng nghanol trefi Pontypridd ac Aberdâr.  Hoffen ni gael eich barn chi ar y cynigion. Cyn llenwi'r holiadur, darllenwch y ddogfen ymgynghori a'r daflen cwestiynau cyffredin.

Taflen Cwestiynau Cyffredin

Mapiau

Edrychwch ar y gorchymyn drafft

Edrychwch ar adroddiad y cabinet

Dweud eich dweud drwy lenwi'r arolwg ar-lein

Mae modd i chi hefyd anfon e-bost aton ni - ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ysgrifennu aton ni:

RHADBOST: RSBU-HJUK-LSSS,
Ymchwil ac Ymgynghori, 
Y Pafiliynau,
Cwm Clydach, CF40 2XX

Bydd achlysur ymgysylltu lleol yn cael ei gynnal yn Aberdâr a Phontypridd.  

*Mae'r achlysur ymgynghori yng nghanol tref Aberdâr wedi cael ei ganslo. Byddwn ni'n aildrefnu'r achlysur yn fuan.  Ewch i'r dudalen yma am yr wybodaeth ddiweddaraf.

LleoliadDyddiadAmser

Canol Tref Pontypridd

28 Chwefror

10-2pm

*Canol Tref Aberdâr

2 Mawrth

10-2pm