Bellach, mae modd i drigolion weld cynlluniau'r Cyngor i ddeuoli rhan o Ffordd Cwm Elái yr A4119 yng Nghoed-elái ac Ynysmaerdy – a rhoi eu barn ar y cynllun pwysig yma i'r priffyrdd.

A4119-coedely
A4119-roundabout

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Chwefror, 2019, bydd y Cyngor yn ymgynghori â thrigolion am y cynllun, a fydd yn cael ei roi ar waith mewn blwyddyn ariannol yn y dyfodol. Bydd rhan 1.3 cilomedr o'r A4119, o Barc Busnes Llantrisant i Gylchfannau Coed-elái, yn cael ei deuoli er mwyn gwella llif y traffig ar adegau prysur.

Bydd y broses ymgynghori yma hefyd yn rhoi'r cyfle cyntaf i drigolion weld cynigion y Cyngor i gael gwared ar y gylchfan ger pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yn rhan o'r cynllun deuoli ehangach.

Mae'r ymgynghoriad wythnos o hyd yn cynnwys dwy sesiwn gyhoeddus yn Ynysmaerdy a Choed-elái. Bydd modd i drigolion weld cynlluniau ar gyfer y gwaith, gofyn cwestiynau i'r Swyddogion a chyflwyno eu hadborth yn ffurfiol i'r cynigion. Dyma fanylion y sesiynau:

Canolfan Cymuned Ynysmaerdy, Glan yr Ely, Ynysmaerdy, CF72 8LJ.

  • DyddLlun, 4 Chwefror – 11.30am tan 6.30pm.

Canolfan Cymuned Coed-elái, Tonyrefail, Y Porth, CF39 8BE.

  • Dydd Gwener, 8 Chwefror – 11.30am tan 7pm.

Hefyd, mae modd gweld y cynlluniau ar y dudalen yma, drwy'r ddolen isod:

Gweld cynlluniau ar gyfer deuoli'r A4119 yng Nghoed-elái ac Ynysmaerdy (dolen i ddogfen PDF)

Mae modd i drigolion hefyd gyflwyno sylwadau ar y cynigion drwy'r blwch sylwadau isod.

Fydd y Cyngor ddim yn ymateb i sylwadau sy'n cael eu cyflwyno drwy'r dull yma, ond bydd yn eu hystyried yn rhan o'r broses ymgynghori.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.