Gwahoddir trigolion i ddweud eu dweud ar ddyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned y Gelli

Bydd ymgynghoriad pedair wythnos yn dechrau 8 Gorffennaf, ac yn dod i ben 5 Awst.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma;

Rhowch eich barn trwy anfon e-bost aton ni - ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ysgrifennu aton ni;

RHADBOST, 
RSBU-HJUK-LSSS,
Adran Materion Ymchwil ac Ymgynghori,
Y Pafiliynau,
Cwm Clydach,
CF40 2XX

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.