Cynnig i greu ysgol pob oed ar gyfer plant a phobl ifainc 3-19 oed ar gampws Garth Olwg

Cafodd Cyfarfod o Gabinet y Cyngor ei gynnal ar 19 Ebrill 2018, a phenderfynodd y Cabinet weithredu'r cynllun yma o 1 Medi 2019.

Daeth pedwar gwrthwynebiad i'r cynnig i law a chawson nhw eu hystyried, ac mae modd lawrlwytho copi o'r Adroddiad Gwrthwynebiadau, sy'n nodi ymatebion y Cyngor i'r gwrthwynebiadau a ddaeth i law, yma.

Yn ogystal â hynny, mae modd gweld a lawrlwytho copi o'r Hysbysiad o'r Penderfyniad yma.

Dogfennau perthnasol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.