Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wrthi'n mabwysiadu Is-ddeddfau Model a fydd yn berthnasol i'r holl fangreoedd (eiddo) cofrestredig yn y Fwrdeistref Sirol sy'n ymgymryd â gweithgarwch tatŵio, tyllu cosmetig, lliwio croen yn lled barhaol, electrolysis ac aciwbigo. 

Bydd yr Is-ddeddfau yma'n diweddaru'r rhai sydd mewn grym ar hyn o bryd trwy fynnu safonau gwella, ac yn arwyddocaol, byddan nhw'n gymwys i fangreoedd sy'n ymgymryd â gwaith tyllu cosmetig a lliwio croen yn lled barhaol. Dyw'r rhain ddim yn dod o dan yr is-ddeddfau presennol.

Mae'r is-ddeddfau yn seiliedig ar is-ddeddfau model.  Llywodraeth Cymru sydd wedi paratoi'r rhain, ac mae modd ichi'u gweld nhw trwy ddilyn y cyswllt isod: www.gov.wales/docs/phhs/publications/110705modelen.doc

Cadwch mewn cof, fodd bynnag, fod y rhan fwyaf o'r mangreoedd sydd wedi'u cofrestru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn bodloni'r safonau newydd yn barod. Yn achos y rheiny sydd ddim yn ei bodloni'n barod, fe gawn nhw 6 mis o ddyddiad cyflwyno i wneud unrhyw waith neu newidiadau sydd eu hangen. Y disgwyl yw, felly, y daw'r is-ddeddfau newydd i rym ym Mai 2016. 

Os oes unrhyw sylwadau gyda chi ynglŷn â'r mater, anfonwch lythyr i:

Adran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Elái

Dinas Isaf

Trewiliam

Tonypandy

CF40 1NY

Ffon: 01443 425583 

Hoffech chi esboniad neu ragor o wybodaeth ynglŷn â hyn? Croeso i chi gysylltu â naill ai Sian Bolton neu Clive Osmond ar y rhif ffôn uchod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.