Hoffech chi gyrchu'r rhyngrwyd ond mae cyfrifiaduron yn rhy ddrud?

Mae'r cwmni Computer Recyclers UK, sydd â siop ym Mhen-y-graig, yn ymrwymo i ail-ddefnyddio cymaint o offer Technoleg Gwybodaeth ag sy'n bosibl i helpu pobl ar draws Rhondda Cynon Taf i gyrchu'r rhyngrwyd mewn ffordd fforddiadwy.

Mae'r cwmni yn gweithio gyda chwmni Microsoft i gynnig cyfrifiaduron am ddim ond £99 a gliniaduron am £149. Bydd y rhain i gyd yn cynnwys system Windows 7 Professional, pecyn Microsoft Office 2010, a Microsoft Security Essentials, gyda gwarant 6 mis a fydd dim rhaid i chi dalu am ddod ag e i'ch cartref.

Rhwng Rhagfyr 1af a Mawrth 31, 2016, mae Computer Recyclers UK yn cynnig gostyngiad 5% ychwanegol i bobl Rhondda Cynon Taf sy'n defnyddio'r côd pris gostyngol: RCTCBC 15

Mae modd archebu dros y ffôn, gan roi'r côd ar gyfer y gostyngiad, drwy ffonio 01443 434675 neu gyrchu www.computerrecyclersuk.com/shops (mae modd nodi'r côd pan fyddwch chi'n cyrraedd y dudalen talu ar-lein)

High-res-logo-CRUK

Erbyn hyn, mae hi mor hawdd i chi gyrchu'r rhyngrwyd gyda chyfrifiadur fforddiadwy, sy'n barod i'w ddefnyddio.

  • Rhesymol o ran pris – pris holl gynhwysol am gyfrifiadur desg neu liniadur gyda phŵer da, sydd wedi'i adnewyddu gan arbenigwyr, ac sy'n cynnwys gwarant a chymorth llawn.
  • Hawdd ei sefydlu – mae'r feddalwedd Microsoft a dewis o feddalwedd hygyrchedd rhad ac am ddim wedi'u gosod yn barod.
  • Hawdd cadw mewn cysylltiad – dechreuwch sgwrs ar-lein gyda'ch teulu a ffrindiau drwy ddefnyddio e-bost, negeseuon sydyn, Facebook a llawer yn rhagor.
  • Hawdd arbed arian – gwnewch eich siopa, talwch eich biliau a dewch o hyd i'r cynigion gorau ar-lein er mwyn arbed arian.
  • Hawdd dysgu – datblygwch eich hyder a'r sgiliau Technoleg Gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer bywyd bob dydd a'r rhan fwyaf o swyddi.

Dragon Savers – talu am eich eitem dros gyfnod

Dragonsavers-logo-Cropped-171x73

Ymunwch â Dragon Savers er mwyn gwneud cais i fenthyg arian er mwyn rhannu cost y cyfrifiadur dros gyfnod sy'n gweddu eich anghenion. Mae Dragon Savers yn sefydliad aelodaeth lle mae aelodau yn benthyca i'w gilydd er mwyn cadw arian yn y gymuned. 
Ffôn: 01443 777043

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys hawlio budd-daliadau, ewch i www.getonlineathome.org, sef cynllun cynhwysiant digidol wedi ei gefnogi gan Microsoft.

getonlineathome-Cropped-212x46

*£99 yn berthnasol i elusennau cofrestredig ac i brynwyr sy'n gymwys i hawlio budd-daliadau penodol (am ragor o wybodaeth ynglŷn â hawlio budd-daliadau, ewch i www.getonlineathome.org). Cyn lleied â £149 ar gyfer prynwyr eraill, ac eithrio cynigion arbennig sydd ar gael wrth brynu. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun Get Online at Home gan Microsoft, a'r partneriaid adnewyddu awdurdodedig, ewch i www.getonlineathome.org.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.