Skip to main content

Rhaglen Gwelliannau Ysgolion

 

Manylion pellach am y Rhaglen Man Welliannau Cyfalaf sydd wedi'i chynllunio ar gyfer ysgolion.

Sample Table
Eiddo Prosiect  Amcangyfrif o'r Gost (£)
Adnewyddu/Ailfodelu Ceginau
Ysgol Cymuned Glynrhedynog Adnewyddu'r Gegin a Gwella Dyluniad yr Ystafell Arlwyo £83,000.00 
Ysgol Gyfun Aberpennar Adnewyddu'r Gegin - Bar Bagét/Siop Goffi £85,000.00 
Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain Adnewyddu'r Gegin a Gwella Dyluniad yr Ystafell Arlwyo £82,000.00 
Gosod ffenestri a drysau newydd
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen Ffenestri newydd - Cam  £50,000.00
Ysgol Gyfun Aberpennar Ffenestri 'Mansard' newydd  £80,000.00
Uned Atgyfeirio Disgyblion Tŷ Gwyn  Ffenestri newydd - Cam 2 £20,000.00
Gwaith hanfodol
Ysgol Gynradd Aber-nant Adfer/gwella'r mannau chwarae £18,000.00
Ysgol Gynradd y Cymer Adnewyddu mewnol £50,000.00
Ysgol Gynradd Pont-y-clun Ailbwyntio - Bloc iau £80,000.00
Ysgol Gynradd Pontrhondda Lard chwarae allanol - Cam 2 £72,000.00
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg Gwaith pydredd sych £60,000.00
Ysgol Gynradd Trehopcyn Gwaith gwella hanfodol yn yr ystafelloedd dosbarth £80,000.00
Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun Gwaith adfer i hollti strwythurol yn y waliau £30,000.00
Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun Ailaddurno £80,000.00
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Atgyweirio'r parapet £20,000.00
Ailwifro trydanol
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Ailwifro trydanol a gwaith adeiladu cysylltiedig - Cegin a neuadd yr ysgol iau
£75,000.00 
Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith Ailwifro trydanol (Cam 2) £35,000.00
Ysgol Babanod Tonpentre Diweddaru'r cyflenwad trydan a dosbarthiad y prif gyflenwad £20,000.00
Ysgol Gynradd Treorci Ailwifro rhannol - Y brif neuadd a'r ystafelloedd dosbarth cyfagos £35,000.00
Uwchraddio Larymau Tân
Ysgol Gyfun Gatholig Cardinal Newman Bloc 3 - System Larwm Tân Newydd £25,000.00
Ysgol Gyfun Glynrhedynog Gwella larymau tân £10,000.00
Ysgol Gynradd y Rhigos Diweddaru'r larymau tân £12,000.00
Ysgol Gynradd Trehopcyn Diweddaru'r larymau tân £16,000.00
YG y Cymer   Gwella larymau tân - Cam 1 £17,000.00
Adnewyddu Tai Bach
Ysgol Gynradd Dolau Adnewyddu'r tai bach - Adran Iau (Hen floc) £80,000.00
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf Adnewyddu'r tai bach - Bloc Iau £60,000.00
Ysgol Gynradd Tonysguboriau Adnewyddu'r tai bach - Bechgyn/Merched £50,000.00
Ysgol Gynradd Pont-y-clun Adnewyddu'r tai bach - Bloc Iau Bechgyn/Merched  £85,000.00
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn Adnewyddu'r tai bach  £40,000.00
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Adnewyddu'r tai bach - Merched yr Adran Iau £35,000.00
Gwaith Cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd
Ysgol Gynradd Brynnau Esgynfeydd allanol  £20,000.00
Ysgol Gynradd y Maerdy Ystafell hylendid/newid  £25,000.00 
Ysgol Gynradd Pen-yr-englyn Ystafell hylendid/newid  £20,000.00 
Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain Lifft grisiau i'r neuadd  £12,000.00 
Ysgol Gynradd Tonysguboriau Tŷ bach Closomat  £4,000.00 
Ysgol Gynradd Tonyrefail Tŷ bach Closomat  £4,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr Addasu i greu ystafell newid  £20,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt Creu ystafell hylendid  £50,000.00 
Ysgolion amrywiol Mân Waith Addasu  £45,000.00 
Gosod boeler newydd 
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Gosod boeler newydd - Bloc iau  £45,000.00 
Ysgol Gynradd Pontrhondda Gosod boeler newydd £40,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Gosod boeler newydd  £40,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn Gosod boeler newydd  £70,000.00 
Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun Gosod boeler newydd  £90,000.00 
Adnewyddu'r to
Ysgol Gyfun Bryn Celynnog Ailosod y to - Prif floc  £400,000.00 
Ysgol Gynradd Cwm-bach Trwsio/Ailosod y to sy'n cyrydu - Bloc iau  £130,000.00 
Ysgol Babanod y Cymer Ailosod y to - Cam 2  £80,000.00 
Ysgol Iau y Cymer Gosod to ar ongl newydd  185,000.00 
Ysgol Gynradd Parc y Darren Gosod to feranda newydd - Cam 4  100,000.00 
Ysgol Gyfun Aberpennar Gosod to gwastad newydd - Cam 3  200,000.00 
Ysgol Gynradd Pen-pych Gorchudd to newydd - Cam 2  150,000.00 
Ysgol Gynradd Pont-y-clun Gosod nwyddau dŵr glaw newydd ar adeilad yr ysgol iau  35,000.00 
Ysgol Gynradd Llantrisant Ailosod y to - Cam 1  75,000.00 
Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru Cyfraniad tuag at do newydd - Bloc technoleg  100,000.00 
Ysgol Gynradd Darren Las Atgyweirio'r to a gosod astellau tywydd newydd (yn lle'r rhai sydd wedi pydru) a chael gwared ar y pydredd sych yn y neuadd  60,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Gosod to gwastad newydd  50,000.00 
Ysgol Gynradd Penygawsi Gosod to gwastad newydd  35,000.00 
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Gosod feranda newydd ar yr ail lawr - Cam 2  100,000.00