Skip to main content

Ysgol Gynradd Hirwaun

 

Mae'r ysgol ar fin elwa o fuddsoddiad o £10.2 miliwn i wella cyfleusterau dysgu. Mae'r prosiect yn cynnwys adeilad newydd sbon (yn barod ar gyfer tymor yr hydref 2020) yn ogystal â dau Faes Chwarae Aml-ddefnydd, cyfleuster Dechrau'n Deg i'r blynyddoedd cynnar, maes parcio i'r staff, maes chwaraeon porfa a mannau gwyrdd – i'w cwblhau yn 2021.

Mae'r cyfleusterau newydd yn dod yn lle'r adeiladau cyfredol i ddisgyblion rhwng 3 ac 11 oed yn Stryd Glan-nant.

Mae'r Contractwr Morgan Sindall wedi gwneud cynnydd gwych ers dechrau'r cam adeiladu ym mis Medi 2019, er gwaethaf heriau'r tywydd garw yn ystod y gaeaf diwethaf a phandemig y Coronafeirws yn 2020.

Cafodd yr adeilad ysgol newydd ei adeiladu'n barod ar gyfer croesawu staff a disgyblion ar ôl wythnos hanner tymor yr hydref yn 2020.

Bydd y contractwr nawr yn canolbwyntio ar gwblhau gweddill y datblygiad, a fydd yn barod yn ystod 2021. Bydd y gwaith yn cynnwys dymchwel adeiladau presennol yr ysgol a datblygu elfennau allanol y prosiect.

Hirwaun Primary - Facilities - Children - GDPR Approved - November 2020-1
Hirwaun Primary - Facilities - Children - GDPR Approved - November 2020-19
Hirwaun Primary - Facilities - Children - GDPR Approved - November 2020-5

Ewch am Daith Rithwir o'r adeilad newydd

Mae Taith Rithwir 360-gradd o'r adeilad ysgol newydd wedi'i chynnwys isod. Bydd modd i drigolion grwydro'r ysgol yma ar wefan y Cyngor. Cafodd y delweddau eu tynnu wrth adnewyddu'r ysgol yn hwyr ym mis Hydref 2020, gyda'r bwriad o ddangos yr ysgol newydd i ddisgyblion cyn iddyn nhw symud yno ar ôl gwyliau'r hanner tymor.

Bydd y daith yn symud yn awtomatig o un rhan o'r adeilad i'r nesaf, gan dreulio amser byr ymhob lleoliad amrywiol.

Mae modd i chi stopio'r Daith Rithwir ar unrhyw adeg, gan ddefnyddio'r botymau yn y gornel uchaf ar ochr dde y sgrin. Unwaith y byddwch chi wedi stopio'r daith, mae modd i chi 'afael' yn y sgrin drwy'i gwasgu a'i dal. Bydd hyn yn eich galluogi chi i edrych yn fanylach yn yr ardal dan sylw. Gadewch y sgrin i fynd ac ewch yn eich blaen ar hyd y daith er mwyn gweld yr ardal nesaf, neu defnyddiwch y botymau yn y gornel dde uchaf.

Efallai y bydd angen diweddaru'ch porwr gwe er mwyn mwynhau'r Daith.

Delweddau cynnydd - Tachwedd 2019

21st century schools - Hirwaun Primary November 2019 - GDPR Approved-11
21st century schools - Hirwaun Primary November 2019 - GDPR Approved-6
21st century schools - Hirwaun Primary November 2019 - GDPR Approved-8

Delweddau cynnydd – Gorffennaf 2020

Diweddariad am waith adeiladu datblygiad £10.2 miliwn Ysgol Gynradd Hirwaun – Gorffennaf 2020

Hirwaun Primary School 1
Hirwaun Primary School 3
Hirwaun Primary School 4