Skip to main content

Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

 

Mae prosiect arfaethedig sy'n defnyddio cyllid posibl Band B trwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru yn cael ei pharatoi i ddarparu adeilad a chyfleusterau newydd i'r ysgol.

Atrits impression of Llanilltud Faerdref Primary School Entrance

Byddai'r buddsoddiad yn darparu adeilad newydd unllawr, a fydd yn Garbon Sero-Net wrth weithredu. Byddai'n disodli'r adeiladau presennol gan gynnwys ystafelloedd dosbarth dros dro. Byddai'r datblygiad yn cael ei gwblhau erbyn hydref 2023, gyda lleoedd i 240 o ddysgwyr, ynghyd â 30 o leoedd meithrin.

Byddai'r adeilad newydd yn darparu amgylchedd dysgu bywiog yr 21ain Ganrif ar gyfer staff a disgyblion, a byddai modd i'r gymuned ehangach ddefnyddio rhai o'r cyfleusterau hefyd. Byddai'r datblygiad yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd dau gae, cae chwarae newydd a maes parcio y tu allan.

Rhoddodd ymgynghoriad a gafodd ei gynnal rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2021 gyfle i drigolion ddysgu rhagor a dweud eu dweud. Bydd yr adborth sy'n dod i law yn helpu i lywio'r cynlluniau ymhellach ac yn llywio cais cynllunio terfynol i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.