Skip to main content

Manylion Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion

 

Gweld manylion y Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion

School Investment Programme
EiddoProsiectAmcangyfrif Cost
Ysgol Gynradd Abernant Estyniad bach, newydd ar gyfer toiledau £130,000.00
Ysgol Gynradd Alaw Atgyweiriadau cyffredinol ac uwchraddio dosbarthiadau. £100,000.00
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Uwchraddio'r Ystafell Gwyddoniaeth a thu allan i'r ysgol, ailosod y nenfwd a golau ym mhob dosbarth. £400,000.00
Ysgol Gynradd Cwm Clydach Atgyweiriadau cyffredinol ac uwchraddio dosbarthiadau. £50,000.00
Ysgol Gymuned Glynrhedynog Uwchraddio Dosbarthiadau i Safon Amgylchiadau'r 21ain Ganrif a Gwella Effeithlonrwydd Ynni. £100,000.00
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Atgyweirio'r to, y ffasgia a gwella mynediad i bobl anabl i'r safle, gan gynnwys gwaith ail-wynebu. £100,000.00
Ysgol Gynradd Gymuned Hendreforgan Atgyweiriadau cyffredinol ac uwchraddio dosbarthiadau. £100,000.00
Ysgol Gynradd Heol y Celyn Uwchraddio dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen i fodloni safonau'r 21ain Ganrif, cael gwared ar ddosbarth symudol adfeiliedig ac addasiadau mewnol i ddosbarth ym mhrif ran yr ysgol. £120,000.00
Ysgol Gynradd Llanharan Uwchraddio ardaloedd cyfnod sylfaen. £40,000.00
Ysgol Gynradd Llwynypïa Cegin Newydd £80,000.00
Ysgol Arbennig Park Lane Estyniad bach, newydd ar gyfer darparu Ystafell Newid a Hylendid i'r Pwll Hydrotherapi ac uwchraddio dosbarthiadau. £200,000.00
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Uwchraddio dosbarthiadau iau i fodloni safonau'r 21ain Ganrif. £90,000.00
Ysgol Gynradd Pontrhondda Cegin newydd, ffasgias ac estyll bondo newydd. Atgyweiriadau cyffredinol ac uwchraddio dosbarthiadau. £160,000.00
Ysgol Gynradd Trealaw To gwastad newydd i'r bloc Gwyddoniaeth ac adnewyddu'r ystafell Gwyddoniaeth. £100,000.00
Ysgol Gynradd y Cymer Uwchraddio goleuadau a nenfydau'r ystafelloedd dosbarth i arbed ynni. £80,000.00
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-forwyn Upgrade Classroom Lights & Ceilings to Assist Energy Savings £60,000.00
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton Uwchraddio dosbarthiadau'r Adran Iau i fodloni safonau'r 21ain Ganrif. £50,000.00
Ysgol Tŷ Coch Ailosod y to - Cam 1 £100,000.00
Buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif
Ysgol Gyfun y Pant Ailddatblygu'r ysgol, newid rhai adeiladau presennol a phob dosbarth symudol am gyfleusterau newydd sbon yr 21ain ganrif. Mae cae 3G eisoes wedi cael ei osod. £24,100,000.00
Ysgol Gynradd y Cymer Mae Ysgol Babanod y Cymer ac Ysgol Iau’r Cymer yn barod i ddod yn ysgol gynradd pob oed ar safle presennol Ysgol Babanod y Cymer ac Ysgol Iau’r Cymer. £2,000.000.00
Ysgol Cymuned Tonypandy Ysgol newydd i blant 3-19 oed yn Nhonypandy gan gynnwys adeilad newydd i blant oed ysgol gynradd a chyfleusterau sydd wedi cael eu hailfodelu a'u gwella i blant oed ysgol uwchradd. Rhan o fuddsoddiad £80 miliwn mewn addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail. TBC
Ysgol Gyfun Treorci TBC TBC
Ysgol Gymunedol Sir y Porth Ysgol 3-16 newydd i'r Porth gan gynnwys adeilad newydd i blant oed ysgol gynradd a chyfleusterau sydd wedi cael eu hadnewyddu a'u hailfodelu i blant oed ysgol uwchradd. Rheolaeth draffig well a pharcio ar y safle. Rhan o fuddsoddiad £80 miliwn mewn addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail. TBC
Ysgol Gyfun Tonyrefail Ysgol newydd i blant 3-19 oed yn Nhonyrefail gan gynnwys adeilad newydd i blant oed ysgol gynradd a chyfleusterau sydd wedi cael eu hailfodelu a'u gwella i blant oed ysgol uwchradd. Rhan o fuddsoddiad £80 miliwn mewn addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail. TBC
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn symud i safle presennol Ysgol Gynradd Tonyrefail a bydd yn elwa o welliannau i'r cyfleusterau. Rhan o fuddsoddiad £80 miliwn mewn addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail. TBC