RCT-Invest-new-cy

Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol

Gweld manylion y tir a'r adeiladau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer eu trosglwyddo i'r gymuned.

Building Asset Transfer Opportunities

Adeiladau - Cyfleoedd Trosglwyddo Asedau

Mae Cyngor RhCT wedi ymrwymo i nodi adeiladau a fyddai’n addas ar gyfer trosglwyddo asedau a hoffen ni ystyried barn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol a mentrau cymdeithasol ar draws RhCT ynglŷn ag a oes modd defnyddio'r adeiladau yma i ddiwallu anghenion y gymuned

 

Land Transfer Opportunities:

Tir - Cyfleoedd trosglwyddo

Mae Cyngor RhCT wedi ymrwymo i nodi parseli tir a fyddai'n addas ar gyfer trosglwyddo asedau ac a all gael eu defnyddio gan fentrau cymunedol a chymdeithasol er budd anghenion y gymuned leol.

 

AtoB

Proses Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Manylion y broses o sicrhau Trosglwyddiad Asedau Cymunedol

 
 

Successful Transfers

 Trosglwyddiadau Llwyddiannus

Manylion trosglwyddiadau asedau llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf.

Case Studies:

Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol - Astudiaethau Achos

Bydd Astudiaethau Achos yn cael eu hychwanegu'n fuan.