Skip to main content

Trosglwyddiadau Llwyddiannus

Gweler y manylion isod am y trosglwyddiadau asedau llwyddiannus i grwpiau/sefydliadau cymunedol.
Eiddo/GwasanaethEnw'r Tenant/
Sefydliad
Gwefan / Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrgell y Beddau

 

 

 

Llyfrgell Cymuned y Beddau a Thŷ-nant

Llyfrgell y Maerdy

Partneriaeth Fern

Ysgol Babanod Glynrhedynog

 

 

 

Partneriaeth Fern

Canolfan Gofal Oriau Dydd Pentre

 

 

 

Canolfan Pentre

Pwll Padlo Parc Pentre (Ardal Gemau Amlddefnydd)

Canolfan Pentre

Hen Lyfrgell Pen-y-graig

Plant y Cymoedd

 

Amgueddfa Cwm Cynon

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Cwm Cynon

Pwll Padlo Gwernifor 

 

Grŵp Amgylcheddol y Darren-las

Parc Ton-teg (Cyrtiau Tennis)

Y Cyng Lyndon Walker

 

Pwll Gerddi Lee, Penrhiwceiber 

Grŵp Pwll Gerddi Lee

Ardal Barcio - wrth ymyl Caffi Cambrian Lakeside

 

Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian

Pwll Padlo Pen-y-graig

Cyfeillion Parc Pen-y-graig

Pwll Ynys-y-bŵl (Butchers)

Cyfeillion Pwll Butchers

Canolfan Oriau Dydd Dan Murphy

'Autism Life Centre' - Cwmni Buddiannau Cymunedol

Pwll Padlo Maerdy

Gweithredu dros Bwll Padlo Maerdy

Pwll Padlo Treorci

 

Cyfeillion Parc Treorci 

Pwll Padlo Abercynon

 

 

 

Grŵp Gweithredu dros Gofeb Ryfel Abercynon

Canolfan Gymuned Rhydfelen

Plant y Cymoedd

Canolfan Oriau Dydd y Santes Fair

 

 

 

Age Connects Morgannwg

Alison House 

Cymdeithas Cymuned Cwm-parc

Hen Lyfrgell Aberpennar

 

 

Cylch Meithrin Seren Fach

Canolfan y Gymuned a Meysydd Chwarae, Brynna

Canolfan y Gymuned, Brynna

Canolfan y Gymuned, Bryncynon

Strategaeth Bryncynon

Hen Adeilad Dechrau'n Deg Perthcelyn 

ASD Rainbows

Pwll Padlo Aberdâr

 

*Cynlluniau arfaethedig: Dyddiad cwblhau Ebrill 2021

Cyfeillion Parc Aberdâr

Hen Ganolfan Ieuenctid Bronllwyn

Cylch Meithrin Bronllwyn