Skip to main content

Arolwg RhCT Gyda'n Gilydd

Mae RhCT Gyda'n Gilydd wedi llunio arolwg i breswylwyr RhCT.

Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu rhannu ar y wefan a'u defnyddio i helpu cymunedau lleol i weithio mewn partneriaeth ac i ddylanwadu ar ddatblygiadau lleol.

Hoffen ni gael cymaint o ymatebion â phosibl, a bydden ni wrth ein bodd pe byddech chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod sy'n byw yn RhCT, yn cymryd rhan.

Os oes ychydig funudau gyda chi i gwblhau'r arolwg, i ddarganfod beth mae trigolion RhCT yn meddwl amdano mewn gwirionedd, cliciwch ar y ddolen isod:
Fyddai'n well gennych chi i ddarparu'ch ymatebion dros y ffôn? Ffoniwch aelod o Garfan RhCT Gyda'n Gilydd, a fydd yn gallu cwblhau'r arolwg ar-lein gyda chi.