Skip to main content

Hwb Ferndale

Hwb Ferndale Cymuned Rhondda Fach yw dod ag ystod eang o wasanaethau, gwybodaeth a chefnogaeth ynghyd mewn un lleoliad yng nghanol Rhondda Fach Uchaf

Cyfleusterau

Gofal Plant 

Mae Meithrinfa Ddydd Little Ferns yng Nglynrhedynog yn cynnig darpariaeth gofal plant i'r rheiny rhwng 6 wythnos a 5 oed. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys gofal dydd llawn, darpariaeth cofleidiol a chynnig gofal plant o 30 awr.

Ystafell Synhwyraidd

Mae ystafell synhwyraidd aml-ddefnydd ar gael ar gyfer grwpiau ac unigolion. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch:

Hwb@fernpartnership.co.uk.

Llyfrgell                                                                        

Mae gwasanaeth lyfrgell llawn ar gael yng Nghanolfan Cymuned Glynrhedynog nawr:

Diwrnod yr wythnos

Amser

Dydd Llun

9.00am -1.00pm

Dydd Mawrth

9.00am - 6.30pm

Dydd Mercher

AR GAU

Dydd Iau

9.00am - 5.00pm

Dydd Gwener

9.00am - 6.00pm

Dydd Sadwrn

9.00am - 1.00pm

Ystafelloedd hyblyg i'r cyhoedd eu defnyddio ac Ystafelloedd Hyfforddi                  

Meeting rooms and training rooms available at the venue at reasonable rates.  
For further details or to book a room please contact the Fern Partnership Co-ordinator on 01443 570021 or email: Hwb@fernpartnership.co.uk 

Cydlynydd Cymunedol

Louise Clement - Louise.Clement@rctcbc.gov.uk  l.clement@fernpartnership.co.uk

Cyfrifiaduron i'r Cyhoedd

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, cewch chi ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim yn unrhyw un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

Wi-fi am ddim

Bydd cyfrinair Wi-fi yn cael ei arddangos yn y ganolfan.

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus hygyrch ar gael.

Gwasanaeth

Addysg yn y gymuned,
diwylliant a'r celfyddydau

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau dysgu cymunedol yn ogystal â phrosiectau celfyddydol a diwylliannol yn cael eu cynnig yn y Ganolfan. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn y Ganolfan a byddan nhw'n cael eu hyrwyddo ar y dudalen we yma'n fuan.

Cyngor a chymorth cyflogaeth                

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cefnogaeth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli, ac yn cynnal sesiynau wythnosol yn y Ganolfan.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn fydd yn cael ei gynnig yn y ganolfan gymuned, edrychwch amdani ar Facebook, Trydar, Eventbrite neu anfon neges e-bost: hwb@fernpartnership.co.uk

Hwb Ferndale

Heol y Gogledd

Glynrhedynog

CF43 4PS

Tel: 01443 570021