RCT-Invest-new-cy

Canolfannau Cydnerthedd y Gymuned a Rhwydweithiau Cymdogaeth

Mae Canolfannau Cydnerthedd y Gymuned yn cefnogi Rhwydweithiau Cymdogaeth trwy ddarparu pwynt cyswllt a chydlynu er mwyn ymateb i anghenion cymorth trigolion a chymunedau. Gweler manylion Canolfannau Cydnerthedd y Gymuned lleol ar Rhwydweithiau Cymdogaeth
Mae Rhwydweithiau Cymdogaeth yn bartneriaethau lleol o wasanaethau'r Cyngor, sefydliadau a grwpiau lleol sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau ac i ddatblygu cymunedau ymhellach.
Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid allweddol er mwyn darparu cymorth i drigolion. 
Os oes diddordeb gyda chi mewn gwirfoddoli yn eich cymuned, mae modd i Gydlynwyr Datblygu'r Gymuned eich rhoi chi mewn cysylltiad â'r Rhwydwaith Cymdogaeth a'r Ganolfan Cydnerthedd y Gymuned ar gyfer cyfleoedd lleol.