• 1. MANYLION CYSWLLT
    Rhowch fanylion y person a ddylai dderbyn yr holl ohebiaeth:

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.