Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chynllun RhCT Gyda'n Gilydd neu er mwyn ychwanegu'ch enw at y rhestr bostio, e-bostiwch  rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk gyda'ch manylion cyswllt.

Er mwyn mynegi diddordeb mewn gwneud cais am grant drwy'r Gronfa Alluogi Cymunedol neu mewn cyflwyno syniad neu gynnig i berchen ar adeilad neu wasanaeth y Cyngor, cwblhewch y ffurflen ar-lein isod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.