Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Cadw Golwg ar Iechyd

Mae cadw golwg ar iechyd yn system o archwiliadau iechyd parhaus. Mae'n bosibl y bydd y profion iechyd yma yn ofynnol yn ôl y gyfraith ar gyfer gweithwyr sy'n agored i sŵn neu ddirgryniad, ymbelydredd ïoneiddio, toddyddion, mygdarth, llwch, cyfryngau biolegol a sylweddau eraill sy'n beryglus i iechyd, neu'r rheiny sy'n gweithio mewn aer cywasgedig.

Bydd modd i'n staff arbenigol helpu busnesau i nodi'r gweithwyr hynny y dylid cadw golwg reolaidd ar eu hiechyd, a chynnal y profion iechyd perthnasol ar ran y busnes.