Mae cadw golwg ar iechyd yn system o archwiliadau iechyd parhaus. Mae'n bosibl y bydd y profion iechyd yma yn ofynnol yn ôl y gyfraith ar gyfer gweithwyr sy'n agored i sŵn neu ddirgryniad, ymbelydredd ïoneiddio, toddyddion, mygdarth, llwch, cyfryngau biolegol a sylweddau eraill sy'n beryglus i iechyd, neu'r rheiny sy'n gweithio mewn aer cywasgedig.

Bydd modd i'n staff arbenigol helpu busnesau i nodi'r gweithwyr hynny y dylid cadw golwg reolaidd ar eu hiechyd, a chynnal y profion iechyd perthnasol ar ran y busnes.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.