Yn anffodus, bydd salwch yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl ryw adeg yn eu bywydau gwaith.  Bydd modd i'n staff arbenigol ddarparu cefnogaeth i gyflogwyr a gweithwyr unigol trwy:

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.