Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Craig Sealey - Hyfforddwr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth

Roeddwn i wedi gweithio fel Swyddog Carchar ers 3 blynedd mewn uned arbenigol i bobl ifainc. Yn rhan o'r swydd yma, roeddwn i'n Gydlynydd Lleihau a Rheoli Rhwystro Corfforol (MMPR). Roeddwn i'n gyfrifol am ddysgu technegau gostegu i gydweithwyr megis cyfathrebu a sut i ddelio â sefyllfaoedd dwys mewn lleoliad diogel, a sut i atal carcharorion mewn ffordd ddiogel ac effeithiol.

Mae gyda fi dros 10 mlynedd o brofiad yn y sector preifat fel Ymgynghorwr/Tiwtor Cyflogaeth gyda Working Links a Manpower UK. Rydw i wedi helpu unigolion gyda nifer o broblemau sy'n ymwneud â'r gwaith gan gynnwys lles, dychwelyd i'r gwaith ac aros yn y gwaith.  Rydw i'n hyrwyddwr Iechyd Meddwl, Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA) a Barod i Weithio (Ready for Work) ledled de Cymru.

Roeddwn i'n prosesu budd-daliadau gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau, felly mae gyda fi wybodaeth wych o'r system budd-daliadau.

Sgiliau neu Arbenigedd

Rydw i'n Hyfforddwr agos-atoch â brwdfrydedd am helpu pobl i ffynnu a dychwelyd i'r gwaith. Rydw i'n credu'n gryf fod corff iach yn cyfrannu at feddwl iach, ac rydw i'n annog cefnogi iechyd meddwl trwy ymarfer corff.

Rydw i'n edrych ymlaen at helpu busnesau a phreswylwyr Rhondda Cynon Taf i wella eu lles meddyliol a chorfforol.