Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

David Spencer - Swyddog Polisi a Datblygu AD

Gweithiais i Goleg Ystrad Mynach a Choleg y Cymoedd yn y gorffennol, gan ddechrau ym maes Cyllid a symud i AD (yr ochr dywyll!).  Treuliais 12 o flynyddoedd yn gweithio yn yr adran AD, gan gydweithio â staff a rheolwyr i ddarparu gwasanaeth AD cynhwysfawr a chefnogol. Roeddwn i'n arweinydd y sefydliad o ran iechyd a lles staff am 5 mlynedd, gan gyflawni lefelau Aur a Phlatinwm o'r Safon Iechyd Corfforaethol. Gweithiais i ymgyrch Amser i Newid Cymru i sicrhau mai Coleg y Cymoedd oedd y Coleg Addysg Bellach cyntaf i arwyddo gwystl i leihau'r stigma o ran iechyd meddwl.

Rydw i wastad wedi bod yn frwdfrydig am helpu pobl, ac rydw i o'r farn y bydd y prosiect yma yn fy ngalluogi i wneud hynny a gwneud gwahaniaeth ar gyfer unigolion a busnesau yn RhCT.

Sgiliau neu Arbenigedd

Cymwysterau:

Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu Lefel 7

 • Datblygu polisi
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Iechyd a Lles
 • Menter Gwerth Gweithwyr (Employee Value Proposition (EVP))
 • Recriwtio a dewis a dethol
 • Rheoli absenoldeb
 • Disgyblu
 • Cwynion
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Cysylltiadau â Gweithwyr
 • Ymgysylltu â Gweithwyr