Mae gyda fi 30 o flynyddoedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a gweithiais fel Rheolwr Busnes gyda'r Gwasanaeth Prawf am 12 blynedd.  Derbyniais i'r swydd oherwydd roeddwn i'n symud yn ôl i'r ardal lle ces i fy ngeni. 

Sgiliau neu Arbenigedd

  • Sefydlu a rheoli prosesau a systemau.
  • Gweithio aml-ddisgyblaeth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.