Skip to main content

Samantha Williams - Technegydd Materion Iechyd Galwedigaethol

Dechreuais i weithio i'r Cyngor yn 2016 yn rhan o'r cynllun prentisiaeth. Ar ôl fy mhrentisiaeth, symudais ymlaen at yr adran Adnoddau Dynol lle’r oedd modd i fi ddatblygu nifer o sgiliau yn y gwaith. Gwnes i gais am y swydd yma gan i mi ei gweld fel cyfle i helpu pobl a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned lle ces i fy magu.

Sgiliau neu Arbenigedd

Wedi cymhwyso ym meysydd Syndrom Dirgryndod Llaw Braich (HAVS), Awdiometreg a Sbirometreg.