Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Sian Miles - Hyfforddwr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth

Ar ôl gweithio yn y sector preifat fel Swyddog Marchnata, symudais i i'r Sector Cyhoeddus yn 2007 yn yr adran Addysg i Oedolion.  Graddiais yn 2009 ar ôl gorffen fy nghwrs TAR. Gweithiais fel tiwtor mewn nifer o leoliadau yn y gymuned ledled RhCT lle dysgais i astudiaethau busnes, TG, sgiliau hanfodol a thechnegau cymhelliant.  Yn ogystal â hyn, rydw i hefyd wedi gweithio fel Swyddog Prosiect Dysgu a Hyfforddwr Bywyd i raglen Cymunedau yn Gyntaf, ac roeddwn i'n Fentor i Oedolion i raglen Cymunedau am Waith, gan weithio gydag unigolion â rhwystrau o ran cyflogaeth i'w symud yn agosach at y farchnad lafur.

Mae 1 ym mhob 4 person yn dioddef problem iechyd meddwl ac mae bod yn rhan o daith unigolyn tuag at wella yn rhoi llawer o foddhad. Rydw i wedi gweld yr effaith gadarnhaol y mae modd i Hyfforddwr Iechyd Meddwl ei chael ar unigolyn.  Mae creu amgylchedd diogel, cyfrinachol, anfeirniadol lle caiff unigolion leisio eu teimladau, teimlo bod rhywun yn eu gwerthfawrogi a'u deall, yn allweddol i lwyddiant y cyfnod gwella.  Mae nodau bach, cyraeddadwy, wedi'u pennu gan yr unigolyn gyda chymorth yr Hyfforddwr Iechyd Meddwl yn creu ymdeimlad o gyflawniad ac mae'n gam pellach tuag at gadw'n iach.

Sgiliau neu Arbenigedd

  • Hyfforddwr Bywyd Cymwysedig
  • Tiwtor Cymwysedig
  • Tiwtor Sgiliau Hanfodol
  • Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
  • Canolbwyntio ar yr unigolyn
  • Hawdd uniaethu â mi ac yn berson agos-atoch