Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Hyfforddwyr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth

Efallai bod dychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb hirdymor yn achosi straen i weithiwr, felly po fwyaf rydyn ni'n ei wneud, po fwyaf hawdd fydd y broses.

Trwy fod mor gefnogol â phosibl, byddwn ni'n helpu'r unigolyn i wella'n gorfforol wrth feithrin a helpu ei iechyd meddwl a lles. Wedi dweud hynny, mae tystiolaeth wedi dangos bod dychwelyd i'r gwaith o fudd mawr i'r unigolyn gan ei helpu i ddychwelyd i normalrwydd, darparu strwythur a threfn a helpu ei gyfnod gwella hirdymor cyffredinol.

Mae modd i'n carfan o Hyfforddwyr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth proffesiynol, hyfforddedig gefnogi'r gweithiwr yn ystod proses 'dychwelyd i'r gwaith' trwy ddarparu dull unigryw sy'n cynnig y gwasanaethau canlynol:

 • Hyfforddi a mentora 1:1
 • Cymorth yn y gwaith
 • Magu hyder
 • Asesiad llawn a chynhwysfawr i nodi angen unigol
 • Cyngor a chymorth ymarferol
 • Cymorth seicolegol ac emosiynol ar faterion sy'n effeithio ar y gwaith neu sy'n gysylltiedig â'r swydd
 •  Cynlluniau gweithredu a gosod amcanion SMART
 • Cymorth o ran cynlluniau dychwelyd i'r gwaith yn raddol
 • Hyfforddiant mewn perthynas â rheoli ystod o faterion iechyd a lles
 • Cymorth gydag addasiadau rhesymol
 • Atgyfeirio at gyrff proffesiynol eraill
 • Cymorth AD (e.e. eiriolaeth mewn cyfarfodydd, cyngor am y broses dychwelyd i'r gwaith, hyfforddi ac arwain rheolwyr)

Mae ein Hyfforddwyr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth yn gwerthfawrogi bod gan bawb anghenion gwahanol a bod pawb yn wahanol.

Rydyn ni'n addo gwasanaeth CYFRINACHOL a PHERSONOL wedi'i deilwra i'ch anghenion unigol.

Yn eich helpu chi i ddychwelyd i'r gwaith, aros yn y gwaith, cael cymorth a theimlo'n ddiogel.