Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Newyddion a Digwyddiadau

Pwysigrwydd Maeth

Nutrition WebinarMae'r gwanwyn wedi cyrraedd, does dim gwell amser i ddechrau'r daith at fod yn iachach. Mae maeth yn rhan annatod o'n hiechyd a lles, ac mae nifer o resymau dros hynny:

1. Mae diet cytbwys ac iach yn cefnogi'r system imiwnedd ac yn ein hamddiffyn ni rhag afiechydon amrywiol.

2. Mae maetheg briodol yn rhoi egni i ni wneud y pethau rydyn ni'n hoffi ac angen eu gwneud.

3. Gall bwyta deiet iach wella ein hwyliau a'n lles cyffredinol.

Hoffech chi ddysgu rhagor am sut mae maeth yn rhan annatod o'n hiechyd a lles? Ymunwch â'r weminar sy'n rhad ac am ddim. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-importance-of-nutrition-pwysigrwydd-maeth-tickets-348015282077

Pwysigrwydd Hydradiad

Hydration WebinarGyda'r tymheredd yn codi yn ystod y gwanwyn a'r haf, mae'n bwysig talu sylw penodol at yfed digon. Mae yfed digon yn rhan annatod o'n hiechyd a lles. Mae sawl rheswm dros ei bwysigrwydd:

1. Gall yfed digon atal heintiau

2. Mae'n cefnogi'r broses o gyflenwi maetholion a swyddogaeth yr organau

3. Gall leihau poen yn y cymalau trwy eu cadw wedi'u hiro

Ydych chi eisiau dysgu rhagor am bwysigrwydd hydradiad? Ymunwch â'r weminar sy'n rhad ac am ddim.

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-importance-of-hydration-pwysigrwydd-hydradiad-tickets-347940739117

Galar, colled a phrofedigaeth

Grief WebinarTrwy weithio mewn partneriaeth â Hosbis St Oswald, mae ein gweithdy galar, colled a phrofedigaeth yn eich cynorthwyo chi i wella'ch dealltwriaeth, a dysgu sut gall profedigaeth effeithio ar y rheini sydd o'n gwmpas. Yn ogystal â hyn, bydd y gweithdy'n archwilio  gwir effeithiau colled a galar ar y rheini sydd wedi colli rhywun agos.

https://www.eventbrite.co.uk/e/grief-loss-and-bereavement-galar-colled-a-phrofedigaeth-tickets-348634945507

Yr M

Menopause WebinarMae'r garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith eisiau codi ymwybyddiaeth o effeithiau'r menopos ar iechyd a lles menywod. Rydyn ni'n annog pob menyw sy’n mynd drwy’r menopos i siarad amdano ac addysgu eraill. Dewch i fod yn rhan o'n weminar 'Yr M'.

Amcanion y gweithdy yw:

  • Hyrwyddo meddwl cadarnhaol a chyfathrebu ynghylch y menopos
  • Rhoi mwy o flas ar yr heriau a'r atebion ymarferol i'r menopos
  • Deall yr hyn mae modd i'r arbenigwyr ei gynnig, gyda phwy y dylech siarad, a phryd i wneud hynny
  • Siarad, rhannu a gofyn cwestiynau... dim ots pa mor wirion maen nhw'n ymddangos!

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-m-word-yr-m-tickets-348624393947