Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Nyrsys Iechyd Galwedigaethol

Bydd modd i'n carfan gwrdd â gweithwyr i helpu i asesu pa mor iach ydyn nhw o ran y gallu i weithio, rhoi cyngor ar yr hyn y mae modd ei addasu yn y gweithle a darparu cynlluniau adsefydlu i alluogi gweithwyr i aros yn y gwaith neu ddychwelyd i'r gwaith yn gyflymach ar ôl cyfnod o salwch.