Bydd modd i'n carfan gwrdd â gweithwyr i helpu i asesu pa mor iach ydyn nhw o ran y gallu i weithio, rhoi cyngor ar yr hyn y mae modd ei addasu yn y gweithle a darparu cynlluniau adsefydlu i alluogi gweithwyr i aros yn y gwaith neu ddychwelyd i'r gwaith yn gyflymach ar ôl cyfnod o salwch.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.