Os yw rheolwyr a gweithwyr yn fwy effro i sut mae gwaith yn effeithio ar iechyd (ac i'r gwrthwyneb), bydd modd creu gweithlu mwy cynhyrchiol a chydnerth.  Bydd modd i'n staff arbenigol lunio a darparu hyfforddiant iechyd meddwl a lles pwrpasol ar gyfer rheolwyr a staff yn unol ag anghenion eich busnes.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.