Skip to main content

Bwrdd Cynllunio Materion Camddefnyddio Sylweddau Ardal Cwm Taf

 

Mae'r wefan hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.  I fanteisio ar y Gwasanaeth Materion Camddefnyddio Sylweddau, cysylltwch â:

DASPA

O ran materion Alcohol a Chyffuriau, DASPA yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pobl sy'n chwilio am gymorth neu gyngor ynghylch camddefnyddio cyffuriau ac alcohol ar draws Cwm Taf.

Mae DASPA yn rhoi cyngor ac yn cyfeirio defnyddwyr gwasanaeth, pobl ifanc, rhieni, aelodau o'r teulu ac eraill sy'n pryderu i'r gwasanaethau mwyaf priodol, gan sicrhau fod modd iddyn nhw gyrraedd y cymorth sydd ei angen yn hawdd ac yn gyflym.

Os hoffech siarad â rhywun yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol, ffoniwch DASPA.
Tel: 0300 333 0000

Dan 24/7

Bydd y llinell gymorth yn helpu unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cefnogi yn y maes cyffuriau ac alcohol i gael gwasanaethau lleol a rhanbarthol addas.

 Llinell Gymorth Cymru ar Gyffuriau and Alcohol www.dan247.org.uk

I gael cymorth y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â dan 24/7
Tel: 0808 808 2234

Cysylltwch â'r Tîm Comisiynu Materion Camddefnyddio Sylweddau  ar contact@substancemisuserct.co.uk