Open-Doors

Bydd achlysuron Drysau Agored yn dechrau yn ddiweddarach eleni yn Rhondda Cynon Taf. Hoffech chi drefnu sgwrs? 

Menter flynyddol yw hon, sy'n rhoi'r cyfle i breswylwyr chwilota trysorau cudd hanes a diwylliant Cymru. Cofrestrwch nawr. 

Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy'n trefnu Drysau Agored. Caiff achlysuron eu cynnal ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf mewn lleoliadau fel Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Amgueddfa Glofeydd Cymru a Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru. 

Bydd unigolion yn llwyfannu cyfres o sgyrsiau ac achlysuron amrywiol drwy fis Medi, gyda chymorth Cyngor Rhondda Cynon Taf. 

Hoffech chi drefnu sgwrs er mwyn archwilio'r hanesion tu ôl i'n safleoedd yn ystod Drysau Agored 2017? Croeso i chi gynnal eich achlysur chi yn ystod y dydd, gyda'r hwyr, neu ar y penwythnos. 

Cewch gofrestru achlysuron gyda CADW tan ddydd Iau, 15 Mehefin. Croeso i chi alw heibio www.cadw.llyw.cymru 

Mae Drysau Agored 2017 (1-30 Medi) yn dathlu pensaernïaeth a diwylliant ym mhob rhan o Gymru drwy gynnig mynediad am ddim i eiddo sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd neu sy fel arfer yn codi pris mynediad.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Mai 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.