Precinct artist's impressions (Mar 2017)

Bydd preswylwyr a busnesau ym Mhontypridd ymhlith y rheiny y byddwn ni'n ymgynghori â nhw yn rhan o'r broses gynllunio, a fydd yn arwain at ailddatblygu hen safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf, a rhoi defnydd newydd iddi, yn ystod 2019.

Bydd y broses ymgynghori cyn ymgeisio, sy'n dod cyn cyflwyno cais cynllunio llawn, yn dechrau ddydd Iau, 18 Mai.

Dyma'r gwaith ailddatblygu yn cyrraedd carreg filltir arall, yn dilyn y cyhoeddiad diweddar bod Trafnidiaeth Cymru am sefydlu ei bencadlys ar safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf. Daw hyn â channoedd o swyddi i'r dref.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Cam cyntaf y broses ymgynghori cyn ymgeisio yma yw carreg filltir ddiweddaraf cynllun ailddatblygu safle hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf. Mae'n tawelu meddwl pawb ein bod ni'n gwneud cynnydd da.

"Mae cynlluniau ar gyfer llyfrgell newydd a chyfleuster hamdden eisoes wedi'u datgelu. Mae'n amlwg, unwaith i'r gwaith ddod i ben, bydd y safle yn cynnig swyddi i'r dref ac yn rhoi hwb i fasnachwyr drwy gynyddu nifer y bobl sy yn y dref.

"Ac yntau'n safle strategol pwysig, rydyn ni wrth ein boddau bod cwmni Trafnidiaeth Cymru wedi dewis y safle yn bencadlys iddo. Mae trafodaethau'n mynd rhagddyn nhw'n dda â sefydliadau posibl eraill.”

Caiff y rheiny y byddwn ni'n ymgynghori â nhw eu gwahodd, yn rhan o'r broses cyn ymgeisio, i adolygu lluniau, adroddiadau a dogfennau ategol cyn y caiff cais cynllunio llawn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni."

Bydd y broses ymgynghori cyn ymgeisio yn dechrau ddydd Iau, 18 Mai, ac yn dod i ben ar 15 Mehefin. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar-lein ar: http://www.darntonb3.com/taff-vale/ neu galwch heibio i Lyfrgell Pontypridd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mai 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.