Morgan -

Mae nifer o bobl wedi talu teyrnged i gyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, sydd wedi marw'n 77 oed. 

Mae baneri yn swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'u hanner-gostwng er mwyn dangos parch. Bydd munud o ddistawrwydd yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 23 Mai. 

Mae Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cynghorydd Andrew Morgan wedi arwain teyrngedau'r Fwrdeistref Sirol. Meddai'r Cynghorydd: "Caiff Rhodri Morgan ei gofio fel tad datganoli. Oherwydd ei ddull gwleidydda unigryw, llwyddodd i arwain llwybr democratiaeth Cymru a osododd sylfeini cadarn ar gyfer datblygu'r Senedd a datganoli yn y dyfodol. 

"I minnau, roedd ef o hyd yn cydnabod gwreiddiau'r Blaid Lafur, undebaeth lafur, a'r traddodiad gwleidyddol radicalaidd yn rhan o Gymoedd y De. 

"Gŵr ydoedd oedd bob amser yn gallu cysylltu â phawb ar lawr gwlad. Dyma pam, law yn llaw â'i swydd, y daeth Rhodri Morgan yn ffigur hynod o allweddol i Gymru. 

"Mae gen i atgofion annwyl o ymgyrchu gyda Rhodri yn ystod dyddiau cynnar fy ngyrfa wleidyddol. Yn ystod fy nghyfnod fel Aelod o'r Cabinet, rydw i'n cofio'r gefnogaeth a roddodd Rhodri Morgan i Rondda Cynon Taf drwy sicrhau buddsoddiadau enfawr megis Ffordd Liniaru Cwm Rhondda Fach a Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys. 

"Dylen ni gadw mewn cof ei gyfraniad at Gymru, gwleidyddiaeth a democratiaeth ein gwlad. 

"Mae ein meddyliau a'n cydymdeimladau gyda'i deulu a'i wraig Julie yn ystod y cyfnod anodd yma."

Cafodd Mr Morgan ei ethol yn Aelod Seneddol San Steffan yn 1987, ac fe ddaeth yn Aelod y Cynulliad pan gafodd Llywodraeth Cymru ei sefydlu yn 1999. Naw mis yn ddiweddarach, cafodd ei ethol yn Brif Weinidog Cymru a bu yn y swydd am naw mlynedd, rhwng 2000 a 2009.

Mae Mr Morgan, cyn AS Gorllewin Caerdydd, wedi'i oroesi gan ei wraig, Julie, a'i ddwy ferch a'i fab.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mai 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.