Mayor

Y Maer yn awr, galw y mae ar ei chyfeillion, cyffredin ac ysgolhaig, i sefyll gyda hi mewn Noson Gwis a chodi arian i Apêl Elusen y Maer. 

Bydd y Cynghorydd Margaret Tegg, Maer Rhondda Cynon Taf, yn llywio Noson Gwis Elusen yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, Pontypridd, ddydd Gwener, 13eg Hydref. Mae'n amser nawr i gofrestru timau o hyd at chwech o bobl. 

Ian Cooper fydd y cwisfeistr, a daw'r cwestiynau i gyd o faes gwybodaeth gyffredinol. Rydym ni'n gofyn i'r timau gyrraedd y ganolfan erbyn 6.45yh, a bydd y Cwis yn cychwyn am 7.00yh yn union. 

Bydd yr holl arian a godir ar y noson yn mynd at Apêl Elusen y Maer. Dyma'r cyrff sy'n derbyn nawdd y flwyddyn yma: Cymdeithas Alzheimer Cymru; Cŵn Tywys Cymru; Ysbyty Gofal Lliniarol Y Bwthyn, Pontypridd; a Chyfeillion yr Anifeiliaid Cymru, gynt Cymdeithas yr Anifeiliaid Rhondda Cynon Taf.

"Bydd Noson Gwis y Maer wastad yn achlysur poblogaidd," meddai'r Cynghorydd Margaret Tegg, Maer Rhondda Cynon Taf. "Dyma gyfle i gael llawer o hwyl a chodi arian at achosion da yr un pryd hefyd. Dewch ataf i i'r adwy gyda'ch ffrindiau, eich perthnasau, neu'ch cydweithwyr i ffurfio timau.”

Bydd Noson Gwis Elusen y Maer yn cael ei chynnal yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, nos Wener, 13eg Hydref (7.00yh). £5 yw pris tocyn i un person. Bydd hyn yn cynnwys bwffe. I gofrestru tîm, ffoniwch 01443 424048 neu e-bostio maer@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Hydref 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.