swimmers

Roedd yr haul yn gwenu ac roedd hi'n benwythnos i'w gofio yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gyda dros 1,200 o nofwyr yn mwynhau'r cyfleusterau a'r tywydd. 

Gyda mwyafrif y lleoedd ar y sesiynau wedi eu cadw ar-lein cyn y penwythnos, fe wnaeth llawer o ymwelwyr hefyd gadw'r hyn a hyn o leoedd a oedd ar gael ar y ddau ddiwrnod o'r dderbynfa. 

Croesawodd atyniad teuluol awyr agored poblogaidd y Cyngor ymwelwyr o bob cwr o Gymru ar y penwythnos ac mae ar agor BOB PENWYTHNOS hyd at ddechrau tymor yr haf ddydd Sadwrn, Mai 26. 

Bydd yn parhau ar agor bob dydd tan ddydd Llun, Medi 3, a'r ddau benwythnos canlynol. 

Bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ar agor eto y penwythnos nesaf (Ebrill 28-29). Trefnwch eich ymweliad ymlaen llaw ar-lein heddiw  

Yn ystod penwythnos prysur, cynhaliodd Lido Cenedlaethol Cymru ddau barti pen-blwydd teuluol, gan ei wneud yn achlysur arbennig i gynifer o bobl. 

Amser Parti! Trefnwch eich achlysur arbennig yn Lido Cenedlaethol Cymru ar-lein heddiw  

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, ac sydd â chyfrifoldeb am Atyniadau i Ymwelwyr: "Roedd yr haul yn tywynnu ddydd Sadwrn a chafodd pawb amser ardderchog yn Lido Cenedlaethol Cymru. Cawsom bron i 800 o ymwelwyr ar y diwrnod hwnnw'n unig, a chafodd tymheredd uchel ei gofnodi wrth ymyl y pwll.

"Roedd ein cyfnod o bythefnos yn ystod gwyliau ysgol y Pasg yn llwyddiant ysgubol. Ar ôl gwrando ar adborth gan gwsmeriaid, byddwn ni'n treialu agor ar y penwythnosau hyd at fis Medi. 

"Mae sesiynau nofio yn ein pyllau cynnes, yn ogystal ag atyniadau eraill, mor boblogaidd ag erioed, boed law neu hindda. Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu ein cwsmeriaid rheolaidd, yn ogystal ag wynebau newydd, yn ystod tymor 2018." 

Pris mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yw £2 i oedolion. Mae mynediad AM DDIM i blant dan 16 oed.

Ers agor ei ddrysau i'r cyhoedd yn 2015, mae'r atyniad awyr agored i deuluoedd wedi denu ymhell dros 200,000 o ymwelwyr – dros 73,000 o'r rheiny y llynedd. 

Yn ogystal â'r cyfle i nofio mewn lôn ac i nofio'n hamddenol, a Phwll Sblash ar gyfer y rhai bach, unwaith eto fe fydd llu o weithgareddau ar gael yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty drwy gydol tymor 2018.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Bydd modd i ymwelwyr gadw lle ar sesiynau nofio a gweithgareddau ar-lein. Yn ogystal â hynny, bydd hyn a hyn o lefydd ar gael bob dydd wrth y dderbynfa. Nodwch: Does dim modd cadw lle dros y ffôn. 

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gwbl hygyrch i bobl anabl, gan gynnwys mynediad i'r prif bwll. Mae mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, AM DDIM i blant dan 16 oed neu £2 i oedolion.

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gyfleuster rhestredig Gradd II. Mae nodweddion Lido Ponty yn cynnwys cawodydd dan do ac awyr agored, cyfleusterau newid dan do wedi'u gwresogi, cuddyglau newid awyr agored gwreiddiol wedi'u gwneud o bren, a Chanolfan i Ymwelwyr o'r radd flaenaf, sy'n adrodd hanes anhygoel Lido Cenedlaethol Cymru.

Mae Caffi Glan-y-dŵr, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig llawer o ddanteithion blasus i dynnu dŵr o'r dannedd i bobl o bob oed ac o bob chwaeth mewn bwyd.

Mae maes chwarae antur newydd, Chwarae'r Lido, yn tanio dychymyg ein hymwelwyr iau wrth iddyn nhw chwarae ar y siglenni a'r llithrennau ac archwilio'r twneli. Mae'r parc yma â thema leol, ac yn dathlu ein gorffennol diwydiannol. Bydd Chwarae'r Lido ar agor drwy gydol y flwyddyn hefyd.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yn 2018!

Mae Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, ar agor bob penwythnos. Bydd hefyd ar agor bob dydd o 26 Mai tan 3 Medi. Ewch i www.lidoponty.co.uk i weld oriau agor y pwll a manylion llawn y penwythnosau ychwanegol.

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilynwch @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf yn 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.