WME2

Mae grŵp 'Glowyr Bach' ar gyfer plant ifainc yn benodol yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. 

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis, bydd sesiwn Glowyr Bach ar gyfer plant bach a babanod, yn cynnwys Amser Rhigymau, Adrodd Straeon, a llawer yn rhagor. 

Bydd sesiwn nesaf 'Glowyr Bach' 2018, ar gyfer plant cyn oedran ysgol yn cael ei chynnal ddydd Mercher 2 Mai o 11am tan 12pm. Da fyddai cadw lle ymlaen llaw i osgoi siom. Y gost fydd £2 y plentyn. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, ac sydd â chyfrifoldeb am atyniadau i ymwelwyr: "Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn denu ymwelwyr o bob oedran o bedwar ban byd. 

"Mae Clwb Glowyr Bach yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd gyda phlant ifainc a babanod yn yr atyniad poblogaidd i'r teulu. 

"Trwy gyfrwng adrodd straeon a rhigymau, bydd y Glowyr Bach yn darparu profiadau  addysg y blynyddoedd cynnar a fydd o fudd mawr iddyn nhw yn y dyfodol. 

“Mae Glowyr Bach yn helpu i hyrwyddo cymdeithasu o oedran ifanc iawn. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i rieni, cynhalwyr/gofalwyr, gwarcheidwaid a neiniau a theidiau i gadw cysylltiad â'u cymuned ehangach.” 

Mae Glowyr Bach yn cael ei redeg gan Wasanaeth Treftadaeth y Cyngor fel rhan o Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. 

Bydd sesiwn nesaf grŵp y Glowyr Bach, ar gyfer plant cyn oedran ysgol yn cael ei chynnal yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Mercher, 2 Mai o 11.00am tan 12.00pm. Hoffech chi ragor o fanylion?  Ffoniwch 01443 682036 neu anfon e-bost i DerbynfaParcTreftadaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.