WEFO

Mae'n swyddogol mai Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yw'r 'Prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol Orau yng Nghymru'. Cafodd hyn ei gyhoeddi yng Ngwobrau Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd, 2018. 

Mae hyn yn dilyn y tymor mwyaf llwyddiannus erioed i'r atyniad dŵr awyr agored ym Mharc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd. 

Mae'r atyniad wedi croesawu dros 266,000 o ymwelwyr ers iddo agor yn 2015. Gwelodd y tywydd braf yr haf dros 91,000 o ymwelwyr yn tyrru i Lido Cenedlaethol Cymru yn ystod y tymor yma, ers iddo agor ym mis Mawrth – dydy hyn ddim yn cynnwys sesiwn nofio Gŵyl San Steffan sydd i ddod. Mae hyn yn gynnydd o 16,000 o ymwelwyr o gymharu â'r tymor blaenorol. 

Mae Gwobrau Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd, yn dathlu prosiectau arloesol o safon uchel sydd wedi gwella isadeiledd ffisegol neu amgylchedd Cymru yn sylweddol drwy dreftadaeth ddiwylliannol. 

 Cafodd Lido Cenedlaethol Cymru, ei ailagor yn swyddogol gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a'i Huchelder Brenhinol, Duges Cernyw. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Y tymor yma yw'r un mwyaf llwyddiannus ers i ni ailagor Lido Cenedlaethol Cymru yn 2015 ac mae'r wobr yma'n coroni'r cyfan. 

“Rydyn ni mor falch i gael cyfleuster mor llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n codi proffil Rhondda Cynon Taf, yn denu pobl o bob rhan o Gymru a'r tu hwnt, ac mae'n hwb i'r economi leol hefyd. 

"Mae Lido Cenedlaethol Cymru, sydd wedi cael cydnabyddiaeth swyddogol fel y Prosiect Treftadaeth Orau yng Nghymru, yn parhau i ffynnu ac adeiladu ar ei lwyddiant, gan ddathlu ei orffennol yn ogystal â'r presennol ac edrych i'r dyfodol."

Mae Lido Cenedlaethol Cymru – yr unig un o'i fath yng Nghymru – wedi cael ei drawsnewid yn gyfleuster trawiadol i'r teulu cyfan ar gyfer yr 21ain Ganrif yn dilyn rhaglen adnewyddu gwerth £6.3 miliwn.

Agorodd am y tro cyntaf ym 1927 ond yn anffodus caeodd i lawr ym 1991. Mae Lido Cenedlaethol Cymru, wedi cadw ei ddylanwad Canoldirol, a chyda ei dri phwll nofio cynnes, ystafelloedd newid a therasau haul, mae'n croesawu cenhedlaeth newydd o ymwelwyr.

£2 yn unig yw'r pris mynediad i oedolyn i Lido Cenedlaethol Cymru ac mae mynediad AM DDIM i blant o dan 16 oed i fwynhau nofio mewn lonydd a sesiynau nofio mwy hamddenol, ac mae pwll sblash i blant bach. Mae amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz, ar gael am £2.50.

Cafodd y teils ar gyfer toeon adeiladau gwreiddiol y Lido eu darparu gan yr un cwmni Ffrengig a ddarparodd y teils gwreiddiol rhyw 90 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r drysau a'r ffenestri gwreiddiol wedi cael eu hadnewyddu'n ofalus i'w cyflwr gwreiddiol a'u hailosod yn yr adeiladau gwreiddiol.

Yn y Lido gwreiddiol roedd un pwll mawr, ond, mae Lido Ponty nawr yn cynnig tri phwll cynnes – y prif bwll, pwll gweithgareddau i blant a phwll sblash. Wrth ymyl Lido Cenedlaethol Cymru mae Chwarae'r Lido, cyfleuster cyffrous i ymwelwyr iau. Mae ar agor drwy gydol y flwyddyn am mae AM DDIM!

Mae gan Lido Cenedlaethol Cymru hefyd gaffi, ardal wylio, ardal ar gyfer arddangosfeydd ac ystafell achlysuron ar y llawr cyntaf gyda golygfeydd godidog ar draws Parc Coffa Ynysangharad i gyd a thros dref Pontypridd.

Cafodd y gwaith o adfer Lido Cenedlaethol Cymru, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, ei gwblhau diolch i £3miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, £2.3 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, cyfraniad o £900,000 gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a chyfraniad o £100,000 gan sefydliad Cadw.

Roedd Gwobrau Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd, 2018, yn tynnu sylw at gyflawniadau prosiectau yng Nghymru sydd wedi cael arian gan yr Undeb Ewropeaidd.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.