WEFO

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn atyniad gwobrwyol yn swyddogol wedi iddo ennill y wobr am 'Lleoliad ar gyfer Teuluoedd y Flwyddyn' yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd. 

Mae Gwobrau Lletygarwch Cymru'n dathlu'r lleoliadau a'r atyniadau sy'n rhoi profiadau gwych i drigolion ac ymwelwyr gan wella diwydiant lletygarwch Cymru. 

Curodd Taith Pyllau Glo Cymru naw o atyniadau eraill i ennill y teitl mawreddog 'Lleoliad ar gyfer Teuluoedd y Flwyddyn'. Cafodd Ganmoliaeth Uchel hefyd yng nghategori'r Garfan Adloniant Orau. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae pawb yn Nhaith Pyllau Glo Cymru'n falch iawn o ennill y wobr yma. 

"Mae'n gydnabyddiaeth o'r holl waith gwych sy'n digwydd yn atyniad y Cyngor ar gyfer teuluoedd yn dilyn buddsoddiad sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. 

"Rydyn ni wrth ein boddau bod mwy o bobl nag erioed o'r blaen yn ymweld â Thaith Pyllau Glo Cymru, sydd nawr yn swyddogol yn lleoliad gwobrwyol. 

Mae'r drydedd Wobrau Lletygarwch Cymru, sy'n rhoi llwyfan i ddiolch i bawb sy'n ymroddedig i wneud Cymru'n lle croesawgar i ymwelwyr, yn cydnabod y rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Maen nhw hefyd yn cydnabod yr ymdrech mae pobl broffesiynol yn ei wneud i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn cael y gwasanaeth a'r profiad gorau posib yn ystod eu hymweliad. 

Mae'r enillwyr, sydd wedi cael eu dewis gan y cyhoedd, yn adlewyrchiad cywir o'r ymroddiad, yr ansawdd uchel a'r gwasanaeth cwsmeriaid gwych yn y diwydiant lletygarwch. 

Mae'r gwobrau'n llwyfan i ddiolch i'r rhai sy'n rhoi profiadau cofiadwy yn gyson i'w hymwelwyr, yn ogystal â'r rhai sy'n gwneud Cymru yn lle cyfeillgar i ymwelwyr.

Mae atyniad poblogaidd i deuluoedd y Cyngor yn croesawu ymwelwyr o bob rhan o'r byd, gyda phob un ohonyn nhw'n awyddus i fwynhau'r golygfeydd a synau sydd i'w profi wrth weithio dan y ddaear. 

Mae Taith Pyllau Glo Cymru wedi'i leoli yn hen lofa Lewis Merthyr yn Nhrehafod. Mae'r nodweddion gwreiddiol yn cynnwys yr offer pwll, yr ystafell lamp a Thai Weindio Trefor a Bertie. 

Yn y misoedd diwethaf, mae miloedd o bobl wedi mynychu achlysuron Calan Gaeaf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, ac mae dros 14,000 o bobl wedi cadw lle ar gyfer ymweliad i Ogof Siôn Corn. 

Bydd teithiau tanddaearol yr Aur Du yn ailgychwyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym mis Ionawr, wedi i Ogof Siôn Corn ddod i ben.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.