gavin

 

Mae Gavin Bennett, sy'n gweithio yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon , yn manteisio i'r eithaf ar ei Aelodaeth Hamdden am Oes a'r gampfa newydd anhygoel yn y ganolfan i hyfforddi ar gyfer her beicio 600km.

Gavin yw rheolwr Carfan Chwaraeon RhCT y Cyngor, ac fe gofrestrodd i gymryd rhan yn her Canolfan Ganser Felindre i gefnogi'i ffrind o'i blentyndod, Matthew J Watkins – cyn-chwaraewr Cymru sy'n derbyn gofal gan Felindre.

Bydd Gavin, yn ogystal â 6 ffrind a sawl person arall o bob rhan o'r DU, yn beicio 600km o San Fransisco i Los Angeles mewn 6 diwrnod. Eu gobaith yw codi £30,000 i Felindre.

Gwisgodd Gavin, 38 oed, ei grys 'Gwisgwch Goch Dros Felindre' yn ystod un o'i sesiynau hyfforddi ar feic troelli yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon.

Rydyn ni'n annog pawb i wisgo'n goch dros Felindre ddydd Gwener, 2 Chwefror, ac i roi punt i'r elusen bwysig yma

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: “Yn rhan o'i waith gyda Charfan Chwaraeon RhCT, mae Gavin yn gweithio ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol yn helpu clybiau chwaraeon ac unigolion i ddatblygu ac annog rhagor o bobl yn y gymuned i ymarfer corff.

"Mae'n briodol, felly, ei fod yn ymgymryd â her hynod gorfforol i godi arian i Felindre. Rwy'n siwr y bydd yn ysbrydoli eraill i wisgo'n goch ac i roi i'r elusen ddydd Gwener, 2 Chwefror."

 

Meddai Gavin, sy'n dad i 2 blentyn: Hwn yw'r tro cyntaf i mi roi cynnig ar her o'r fath. Rwy'n edrych ymlaen yn arw at fynd i'r UDA ym mis Medi gyda Matthew a'r unigolion eraill sy'n cymryd rhan.

"Trwy Matthew y clywais i am waith Felindre. Mae e ar hyn o bryd yn derbyn gofal gan y ganolfan. Rydyn ni i gyd yn adnabod rhywun sy wedi dioddef o ganser, ac yn gwybod am y gwaith anhygoel mae'r ganolfan yn ei wneud bob dydd.

"Bydd y daith feicio yn her a hanner, ond bydd pob cam yn werth chweil wrth i ni geisio codi cymaint o arian â phosibl."

Gwisgwch goch dros Felindre yn eich gweithle, eich ysgol neu'ch busnes ar 2 Chwefror. Neu rhowch arian drwy ddilyn y cyswllt yma: https://www.justgiving.com/crowdfunding/littlechamps

 

*Os dydych chi ddim yn barod i gymryd rhan yn yr her beicio 600km, beth am alw heibio i Ganolfan Chwaraeon Abercynon neu unrhyw ganolfan hamdden arall Cyngor RhCT? Mae modd ichi ymaelodi ar gyfer Aelodaeth Hamdden am Oes ar-lein neu drwy'r ap 'Leisure For Life' newydd. Mae modd ichi hefyd dalu wrth fynd.

Am ragor o wybodaeth am gyfleusterau hamdden y Cyngor a buddion bod yn aelod Cynllun Hamdden am Oes, ewch i www.rctcbc.gov.uk/hamdden

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.