Good-Citizen-Award-Banner

Ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu'r bobl o'u hamgylch a'u cymuned?

Efallai eich bod chi'n gwybod am ddinesydd sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau personol, boed hynny ym myd addysg, chwaraeon neu ddiwylliant.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dinesydd Da'r Maer, a hoffen ni glywed gennych chi.

Dywedodd y Cynghorydd Margaret Tegg, sef Maer Rhondda Cynon Taf: "Mae Rhondda Cynon Taf yn enwog am ei ymdeimlad cymunedol gwych, ac rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn ein bwrdeistref sirol sy'n cyfrannu'n sylweddol i fywydau pobl eraill ac i'r gymuned yn ehangach.

"Yn ogystal â hynny, rwy'n gwybod bod rhai trigolion yn haeddu cael eu dathlu a'u cydnabod am eu cyflawniadau personol ym myd addysg, chwaraeon, diwylliant a'r celfyddydau.

"Rwy'n falch iawn bod modd i ni gynnal y Gwobrau Dinesydd Da unwaith eto yn 2018 er mwyn cydnabod a dathlu'r unigolion hael yma.

"Mae e'n gyfle i ni ddathlu'r hyn sy'n dda am Rondda Cynon Taf a'n trigolion."

Dyma'r ail flwyddyn i'r gwobrau gael eu cynnal. Byddan nhw'n cydnabod ac yn anrhydeddu trigolion sydd, o bosibl, ddim yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw'n ei haeddu am eu hymdrechion yn y gymuned neu ar ran elusennau. Hefyd, bydd y gwobrau'n gyfle i ddathlu llwyddiannau personol sy'n haeddu clod. 

Mae modd i chi enwebu unigolion ar gyfer y categorïau isod.

  • Gwasanaethau i'r Gymuned
  • Cyflawniad Academaidd
  • Cyflawniad Artistig
  • Cyflawniad ym Myd Chwaraeon
  • Gwasanaethau i Elusennau
  • Rhoi Cymorth i Eraill 

Mae modd i chi gyflwyno'ch enwebiadau drwy'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yma: www.rctcbc.gov.uk/GoodCitizenAwardsNomination Neu e-bostiwch: maer@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Am  ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 424048. Rhaid i'r holl enwebiadau gael eu cyflwyno erbyn 10pm ar 28 Chwefror.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.