Bydd ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo gwasanaethau Canolfan Oriau Dydd San Siôr yn Nhonyrefail yn dechrau ar 9 Chwefror.

 

Cytunodd y Cabinet, mewn cyfarfod a gafodd ei gynnal ar 25 Ionawr, i gyflwyno newidiadau gweithredol i Wasanaeth Prydau Cymunedol y Cyngor. Mae'r cynnig yn cynnwys cael gwared â'r gegin yng Nghanolfan Oriau Dydd San Siôr. Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd y Cabinet i'r Cyngor ymgynghori yn ffurfiol ar ddyfodol hir dymor y Ganolfan.

 

Mae'r Cyngor yn cynnig cau Canolfan Oriau Dydd San Siôr a throsglwyddo darpariaeth mynediad agored y ganolfan oriau dydd i Ganolfan Oriau Dydd Y Gilfach-goch.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros 8 wythnos. Bydd yn cynnwys dau achlysur galw heibio, lle bydd modd i bobl ddweud eu dweud yn bersonol, yn ogystal â chwblhau arolwg. Caiff yr achlysuron galw heibio eu cynnal yng Nghanolfan Oriau Dydd San Siôr rhwng 12pm a 2pm ddydd Mercher, 21 Chwefror, tan ddydd Gwener, 23 Chwefror.

 

 

Eisiau rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad? E-bostiwch ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.