flag

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yw'r unig awdurdod lleol yng Nghymru i sicrhau lle ymhlith 100 Cyflogwr Gorau mudiad Stonewall.

Mae hyn yn ein rhoi ymhlith gweithfeydd gorau'r Deyrnas Unedig i staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT).

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i'n Cyngor gael ei ddathlu a'i gydnabod gan yr elusen flaengar yma am ei waith parhaus cyfredol er mwyn sicrhau cydraddoldeb, a chynhwysiant i bob un o'r holl staff.

Mae bod ymhlith y goreuon ar y rhestr ddiffiniol yn ffordd wych i ddechrau Mis Hanes LGBT. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn nodi hyn drwy gydol mis Chwefror â chyfres o achlysuron, ymgysylltu â'r staff, a rhagor.

Llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i sicrhau'i le ymhlith 100 Cyflogwr Gorau mudiad Stonewall diolch i dystiolaeth a gyflwynir er mwyn brolio ei agweddu at faterion cydraddoldeb a chynhwysiant. Mae hyn yn cynnwys ymwybyddiaeth staff, hyfforddiant, cymorth a chefnogaeth cymheiriaid, a chefnogaeth yr uwch reolwyr, a rhagor.

Yn ogystal â hyn, fe wahoddwyd y staff i ddarparu adborth, yn gwbl gyfrinachol, ar sut brofiad yw gweithio i'r Cyngor, a pha mor dda y caiff Gwasanaethau Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol eu darparu yn eu barn.

"Rydym ni wedi gweithio flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda mudiad Stonewall a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau cydraddoldeb a chynhwysiant yn y Cyngor," meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor "Rydym ni am gynorthwyo a chefnogi ein staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, er mwyn iddynt gael bod yn hwy'u hunain yn y gweithle, heb eu celu eu hunain neu gadw rhan ohonynt nhw’n gyfrinach.

"Mae'r gwaith yma wedi cynnwys lansio'r rhwydwaith staff Perthyn, a phenodi mentoriaid staff. Bydd y rhain wrth law i gynorthwyo, cefnogi, a chynghori pob aelod o'r holl staff.

"Mae cael  lle unwaith eto ymhlith 100 Cyflogwr Gorau mudiad Stonewall, a chael ein henwi'n un o gyflogwyr Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol gorau'r Deyrnas Unedig, yn anrhydedd mawr, ac yn dystiolaeth o'r arloesi a'r ymdrech gan ein staff wrth lunio ein dull o weithredu."

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a phob un o'r rheiny i gyd a gyrhaeddodd restr y 100 Cyflogwr Gorau, wedi gwneud gwaith gwych" meddai Darren Towers, Cyfarwyddwr Gweithredol mudiad Stonewall.

"Mae cymryd rhan yn ein Mynegai yn dangos gwir ymrwymiad i ddeall a hyrwyddo cydraddoldeb Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

"Eleni, am y tro cyntaf, roedd y Mynegai yn edrych ar beth roedd cyflogwyr yn ei wneud dros gydraddoldeb traws yn y gweithle. Mae'r gwaith yma yn hanfodol bwysig.

"Un o'n cyhoeddiadau diweddar oedd  LGBT in Britain: Trans Report. Mae hyn yn datgelu'r anghydraddoldeb dwfn sy'n wynebu pobl draws yn y Deyrnas heddiw. Mae hanner y pobl draws wedi cuddio'u hunaniaeth yn y gwaith.  Rhaid i hyn newid. Calondid yw gweld cymaint o gyrff yn gwneud ymrwymiad i gydraddoldeb traws.

"Gyda'u cymorth a chefnogaeth a'u gwaith caled, fe allwn ni greu byd lle mae gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cael eu croesawu a'u derbyn heb eithriad.” 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.