clydach 2 - Copy

Yn dilyn buddsoddiad gwerth £223,000, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau gwaith a fydd yn arwain at welliannau i ddiogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach er lles y gymuned.

Mae'r Cyngor yn gallu cychwyn y gwaith ar ôl llwyddo i sicrhau £193,000 o gyllid ar ffurf Grant Diogelwch y Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru tra bod yr Awdurdod Lleol yn buddsoddi £30,000 yn rhan o gynllun cyfredol #buddsoddiadRhCT.

Bydd y gwaith yn cynnwys cyflwyno parth 20mya ar hyd Court Street, Clydach Road a Wern Street, yn ogystal â'r strydoedd cyfagos. Bydd y groesfan pelican bresennol ar Court Street yn cael ei chodi a bydd croesfan sebra yn cael ei gosod tu allan i Ysgol Gynradd Cwm Clydach. Bydd y groesfan yma hefyd ar lwyfan. Mae'r Cyngor wedi cynnig cynnwys cyfres o nodweddion ar lwyfan ar hyd y llwybr 20mya.

Bydd y gwaith ehangach yn cynnwys darparu gwelliannau sy'n cynnwys gosod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau a'r llwybr troed, yn ogystal â chwblhau gwaith draenio.

Dechreuodd y gwaith ddydd Llun, 5 Chwefror. Bydd signalau traffig dros dro yn cael eu gosod ble mae angen tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau dros gyfnod o chwe wythnos a thu allan i'r cyfnodau teithio prysuraf, ble mae'n bosibl.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor wedi sicrhau buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn cyflawni'r cynllun diogelwch y ffyrdd yma yng Nghwm Clydach, yn ogystal â chyfraniad gwerth £30,000 yr Awdurdod Lleol drwy'i gynllun parhaus cyfredol #BuddsoddiadRhCT. Mae'r cynllun yma'n blaenoriaethu buddsoddiadau'r Priffyrdd.

"Dyma esiampl arall ble mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid allanol ar gyfer cynlluniau'r Priffyrdd. Mae'n bwysig hefyd canmol ein buddsoddiad sylweddol ni yn y maes yma. Cyhoeddodd y Cyngor yn ddiweddar ei fod wedi derbyn £1.39miliwn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau'r Priffyrdd yn 2017/18. - Mae hyn ar ben yr £19.56miliwn sydd wedi'i ymrwymo gan yr Awdurdod Lleol yn ystod 2017/18.

"Bydd cynllun diogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach yn gwella diogelwch y ffyrdd yn yr ardal leol, sy'n gartref i ysgol gynradd. Bydd y cynllun yn cynnwys parth 20mya ar dair ffordd ac yn y strydoedd cyfagos. Bydd y Cyngor yn gweithio tuag at gwblhau'r gwaith heb achosi gormod o aflonyddwch."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.